Ingen hård landing på boligmarkedet - Danske Bank

 

Danske Bank venter ikke nogen hård landing med massive prisfald på det danske boligmarked. Det skriver banken i sin kvartalsvise konjunkturprognose for januar.

 

De kraftigt stigende huspriser har givet anledning til mange spekulationer om, hvorvidt boligfesten ville ende med et brag. Det tror Danske Banks analytikere Steen Bocian og Christian Heinig ikke på.

 

- Vi tvivler på, at det kommer til at ske. Større nominelle prisfald på boligmarkedet forekommer meget sjældent. I midt-firserne skulle der en cocktail af rentestigninger og politiske indgreb til, før boligpriserne faldt med små 20 pct. i løbet af 7 år, konstaterer de.

 

Det ydelseschok husejerne fik dengang vil svare til, at renten skal stige med 5 pct.-point fra den ene dag til den anden.

 

Boligpriserne - særligt huspriserne - opfører sig med andre ord lidt ligesom lønningerne - der skal meget til, før de giver sig nedadtil.

 

I USA har man aldrig oplevet prisfald på boligmarkedet, hvis man fokuserer på årstallene.

 

- Da der ikke denne gang er udsigt til hverken højere boligskat eller en mere restriktiv realkreditlov, så er det meget sandsynligt, at slutningen på prisfesten på bolig-markedet kommer til at adskille sig fra, hvad vi tidligere har set, vurderer banken.

 

Danske Bank venter således en stabilisering i huspriserne - ikke et priskollaps.

 

En rentestigning på 1 pct.-point betyder normalt, at huspriserne dæmpes med op mod 10 pct.

 

At huspriserne i Danmark ikke har givet sig meget trods en rentestigning af den størrelse forklarer banken således.

 

- Vi har over det seneste halvandet år set en rentestigning af den størrelsesorden. Samtidig er ledigheden dog faldet yderligere, hvilket til gengæld understøtter huspriserne - og det er derfor ikke vores forventning, at boligmarkedet lægger an til en hård landing. Med den fortsat sunde økonomi er der håb om, at årene med kraftig prisvækst blot afløses af en årrække med stort set uændrede priser. Dette understøttes også af, at der kun er udsigt til marginale yderligere rentestigninger i prognoseperioden, skriver analytikerne.

 

Sammenligner man med udviklingen på det britiske boligmarked giver det ikke anledning til bekymring.

 

I Storbritannien har boblediskussionen kørt i flere år, og prisstigningerne har været endnu kraftigere end herhjemme.

 

- Tilbage i midten af 2003 og et lille års tid frem strammede den britiske centralbank den pengepolitiske rente med 1,25 pct-point. Det førte til, at væksten i huspriserne gik fra to-cifrede vækstrater til at flade ud, fortæller analytikerne.

 

Der var en frygt for en kollaps på boligmarkedet, men den efterfølgende udvikling har vist, at frygten for prisfald ikke kom til at holde.

 

- Huspriserne faldt ikke i England - og her på det seneste er der rent faktisk kommet godt gang i prisvæksten på boligmarkedet i England igen. Kraftig prisvækst efterfølges ikke automatisk af prisfald - selvom man naturligvis aldrig kan vide om det sker i de kommende år, vurderer analytikerne.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )