Ingen bedring i byggeriet

Faldende kommunale indtægter gør det svært at fremskynde nybyggeri. Over en tredjedel af byggevirksomhederne kører nu med underskud.

Foto: Colourbox

Trods statstilskud til boligrenoveringer og grønt lys fra regeringen til nye kommunale anlægsinvesteringer ser fremtiden sort ud for den danske byggesektor.

Den seneste opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at beskæftigelsen i sektoren nu er nede på 153.000. Det er 22.600 færre end i maj i fjor – og 30.000 færre, end da byggeriets beskæftigelse toppede under højkonjunkturen i maj 2007. I de seneste 25 år har der i gennemsnit været beskæftiget 162.000 i den danske byggesektor.

- Tallene viser, at aktiviteten i byggeriet nu er langt under det, som de økonomiske eksperter omtaler som det naturlige niveau, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri, Finn Bo Frandsen.

Han peger på, at lavkonjunkturen underminerer flere af de tiltag, som regeringen har sat i værk for at tage toppen af byggeriets ledighed.

Det gælder f.eks. regeringens beslutning om at give kommunerne mulighed for at øge deres anlægsinvesteringer i veje og bygninger. Kommunerne har vurderet, at de kan fremskynde investeringer i bygninger og veje til en værdi af 1,5 mia. kr. i år. Men kommunernes indtægter ved byggemodning og salg af byggegrunde falder i år med et tilsvarende beløb.

- De kommunale indtægtsfald på anlægsområdet gør det i praksis meget svært for kommunerne at foretage den planlagte fremrykning af anlægsinvesteringerne, vurderer Finn Bo Frandsen.

Selv om der nu er igangsat boligforbedringer til en værdi af godt fem mia. kr. i kraft af statstilskud til projekter hos private borgere, forslår renoverings-projekterne heller ikke ret meget. De udgør kun godt tre pct. af de samlede byggeinvesteringer på 155 mia. kr. i højkonjunktur-året 2007.

- Problemet er, at nybyggeriet er gået helt i stå. Skal den ledige kapacitet i byggeriet udnyttes, må der flere tiltag i gang, siger Finn Bo Frandsen. Han peger bl.a. på nye tilskud til energi-renoveringer i bygninger, så CO2-udledningen kan begrænses. Den svage byggeaktivitet afspejler sig også i byggevirksomhedernes regnskaber, En undersøgelse gennemført af kreditvurderingsbureauet Soliditet viser således, at en tredjedel af byggeriets virksomheder kører med underskud. Samtidig har godt 55 pct. af branchens selskaber en dårlig kreditværdighed.