Inflationen overrasker negativt

Forbrugerpriserne vil i år stige med 2,5 pct. og til næste år med 2,1 pct.


Tidligere regnede banken med, at

priserne ville vokse med to pct. begge år, men de foreløbige tal for inflationen i årets første måneder

har fået Danske Bank på andre tanker.


Og med sit nye skøn ligger Danske Bank tæt på Nordea, som

mandag opjusterede sit skøn for inflationen til 2,4 pct. i år og 2,3 pct. til næste år.


Den nye melding

får dog ikke økonomerne i Danske Bank til at ryste på hænderne. En højere inflation vil udhule noget

af forbrugernes købekraft, og det vil normalt skade privatforbruget, der skal være en af drivkræfterne i den danske

økonomi i den kommende tid.


Men ledigheden er meget lav, og pinsepakken giver en mindre skattelettelse til danskerne.

Danske Bank tror derfor ikke på, at den svagt spirende vækst i privatforbruget vil blive slået i gulvet af den højere

inflation.


- Risikoen samler sig om næste år. En kraftigere stigning i den økonomiske vækst via f. eks.

privatforbruget vil give risiko for løn- og inflationspres. Det billede forstærkes af det stramme arbejdsmarked, skriver

Danske Bank i sin analyse.