Industrirobotter kan være med til at skabe job

En stor vækst i antallet af industrirobotter synes at have dæmmet op for tabet af job i dansk industri.

Læs mere
Fold sammen

Robotter i industrien kan skabe flere job, end de stjæler. I brancher, hvor brugen af industrirobotter er meget udbredt, fastholdes antallet af job stort set. Og robotterne kan i nogle tilfælde være med til at øge antallet af arbejdspladser. Det skriver Politiken.

»Mange frygter, at flere robotter vil betyde færre industrijob, men det er faktisk ikke tilfældet. Robotter betyder højere produktivitet og dermed også bedre konkurrenceevne,« siger cheføkonom Allan Lyngsø Madsen fra Dansk Metal til avisen.

Antallet af industrirobotter er steget fra 349 i 1998 til 5.500 i 2011. Og ifølge en opgørelse fra Dansk Metal blev der i 2012 solgt 503 industrirobotter.

Plast-, maskin- og metalindustrien er blandt de brancher, der bruger robotterne i stor udstrækning. Og her er antallet af job samlet set steget med 737 fra 2010 til 2012, skriver Politiken.

»Vi skal huske, at der er tale om kriseår, så det er flot blot at bevare beskæftigelsen nogenlunde, og at der i nogle brancher ligefrem skabes job er rigtigt godt,« siger Allan Lyngsø Madsen til avisen.

Ifølge en analyse fra Center for Economic og Business Research på Handelshøjskolen CBS gør automatisering på den korte bane nogle af de ansatte overflødige. Beskæftigelsen falder eksempelvis syv procent inden for de første tre år, hvis produktiviteten stiger 15 procent på grund af robotter.

Men beskæftigelsen stiger på den lange bane i næsten samme omfang, da virksomhedens konkurrenceevne styrkes, hvilket kan sikre nye ordrer, viser analysen.

Der er siden 1990 forsvundet cirka 170.000 job i dansk industri. Erhvervsøkonomisk chef i Dansk Industri, Kent Damsgaard, vurderer, at robotterne kan være med til at vende bøtten:

»Jeg kan godt forstå, at nogle oplever, at robotterne tager deres arbejde, men alternativet er jo ikke at fortsætte som hidtil. Alternativet er, at virksomheden eller en afdeling bliver flyttet til Polen eller et andet land med et andet prisniveau«.