Industriproduktion faldt lidt i april

Efter en stor stigning i marts peger pilen lidt nedad igen for industriens produktion i april, viser nye tal.

Foto: Søren Bidstrup

Industriens samlede produktion lå april var 0,7 pct. lavere end måneden før. Faldet skal ses i lyset af den store stigning på 4,9 pct. i marts, der kom efter små fald i januar og februar, oplyser Danmarks Statistik. Produktionen hos de danske industriviorksomheder lå i perioden fra februar til april var 2,2 pct. højere end i perioden fra november til januar. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Cheføkonom Steen Bocian fra Danske Bank siger, at fremgangen i dansk industriproduktion især skyldes svækkelsen af den effektive kronekurs.

»Dertil kommer dog også en mere gunstig udvikling på vores vigtigste eksportmarkeder samt flere år med forholdsvis moderat lønvækst, som har været med til at sikre en delvis genopretning af lønkonkurrenceevnen.«Steen Bocian tilføjer, at dagens tal understøtter billedet af en økonomi i klar bedring - en bedring som banken venter vil fortsætte over de kommende kvartaler, da de internationale forudsætninger for vækst i dansk industriproduktion er gunstige.

Industriens produktionen faldt i 8 ud af 12 branchegrupper. Største nedgang var der i føde-, drikke- og tobaksvareindustrien, hvor produktionen faldt 5,2 pct.

Føde-, drikke- og tobaksvareindustrien er den største branchegruppe inden for industrien, og den vægtes med 17,5 pct. i det samlede produktionsindeks.

Der var en stigning i produktionen i medicinalindustrien på 9,1 pct. Produktionen opgøres i faste priser, og en stor del af stigningen i medicinalindustrien forklares af et fald i producentpriserne. Omsætningen i medicinalindustrien korrigeret for sæsonudsving, men ikke for prisudvikling, steg kun 1,9 pct., oplyser Danmarks Statistik

Den samlede produktion, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving, herunder påskens placering, var i april i år 5,4 pct. højere end i samme måned sidste år og 4,7 pct. højere end i april 2013.