Industriens produktion falder

Industriens produktion falder. Niveauet er nu nede på niveau med april 2006, viser tal fra Danmarks Statistik.

Der er sket et markant fald i industriens produktion. Produktionen eksklusive skibe faldt 5,8 procent fra oktober til november. Det bringer produktionen ned på det laveste niveau siden april 2006, viser tal fra Danmarks Statistik.

Over en tremåneders periode er produktionen faldet med 2,4 procent fra juni-august i forhold til september-november. Det største fald i produktionen var i investeringsgodeindustrien på 15,2 procent. Fremstilling af varige forbrugsgoder faldt med 8,8 procent.

Fra august til september steg industriproduktionen 0,7 procent, mens den fra september til oktober faldt med 0,4 procent./ritzau/