Industriens omsætning steg 2 pct. i november

Ordreindgangen målt i løbende priser steg ligeledes 2 pct. fordelt med en stigning på 1 pct. på eksportmarkedet

og en stigning på 4 pct. på hjemmemarkedet. Ordrebeholdningen faldt derimod 1 pct. Udviklingen i ordrebeholdningen fordeler

sig med et fald på eksportmarkedet på 2 pct. og en stigning på hjemmemarkedet på 3 pct.


Den samlede omsætning

i løbende priser steg 1 pct. i november. På eksportmarkedet var der tale om en stigning på 3 pct., mens omsætningen

på hjemmemarkedet var uændret i forhold til oktober.


For perioden fra september til november faldt mængdeindekset sæsonkorrigeret

1 pct. i forhold til den foregående periode fra juni til august.


Omsætningen faldt ligeledes 1 pct., mens ordreindgangen

faldt 4 pct., fremgår det af statistikken. Ordrebeholdningen viste et fald på 5 pct.


I fremstilling af ikke-varige

forbrugsgoder var der i tremåneders perioden en positiv udvikling i mængdeindekset, omsætningen og ordreindgangen.

De tre indikatorer steg henholdsvis 2 pct. 3 pct. og 3 pct.


I den øvrige del af industrien var udviklingen negativ. Specielt

blev ordreindgangen i investeringsgodeindustrien hårdt ramt med et fald på 15 pct., hvilket fordelte sig på et fald

på eksportmarkedet på 17 pct. og et fald på 10 pct. på hjemmemarkedet. Fremstilling af varige forbrugsgoder faldt

samlet 11 pct. , hvilket overvejende skyldtes et fald på eksportmarkedet på 15 pct., mens det gik lidt bedre på

hjemmemarkedet, hvor faldet var på 4 pct. RB-Børsen