Industri-produktion den laveste i ti år

Industriens produktion nåede et nyt lavpunkt i maj. Det viser den foreløbige opgørelse fra Danmarks Statistik. (Opdateret kl. 10.13)

Foto: Bax Lindhardt.
Læs mere
Fold sammen
Industriproduktionen eksklusive skibe og andre transportmidler faldt 1,5 pct. fra april til maj.

- Hermed fortsætter det markante fald i produktionen, der satte ind i efteråret 2008, og niveauet er nu det laveste i dette årti, skriver statistikkerne.

Over en tremåneders periode er produktionen faldet med 6,4 pct. fra december 2008-februar 2009 til marts-maj 2009.

- Det største fald i produktionen fra april til maj var på 2,6 pct. i investeringsgodeindustri, mens det næststørste var på 1,9 pct. i fremstilling af varige forbrugsgoder, skriver Danmarks Statistik.

Industriens ordreindgang faldt 0,9 pct. fra april til maj, målt i løbende priser.

- Over en tremåneders periode er den samlede ordreindgang steget med 26,5 pct. fra december 2008-februar 2009 til marts-maj 2009. Det er primært eksportordreindgangen inden for investeringsgodeindustrien, der forklarer denne stigning, skriver Danmarks Statistik.

RB-Børsen