Industri i topform klar til at trække jobfest

Industrien i Danmark har øget sin produktivitet på en måde siden 2008, som nok aldrig før er set. Fremgangen kommer så også efter en krise, hvor industrien blev umanerlig hårdt ramt.

De store infrastrukturprojekter – her metro-byggeriet i København – er med til at øge beskæftigelsen voldsomt i de kommende år. Foto: Bax Lindhardt Fold sammen
Læs mere

Produktiviteten i danske industrivirksomheder brager i vejret på en måde, der stort set aldrig er set før. Fremgangen er på hele 32 procent siden 2008, hvilket er langt mere end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er også en fremgang, der er den største i årtier og faktisk i mands minde. Den stigende produktivitet styrker industriens konkurrenceevne og kan føre til masser af nye job fremover.

Det er trods et kæmpe fald i beskæftigelsen lykkedes industrien herhjemme at øge sin produktion med fem procent, sådan at hver ansat i snit skaber langt større værdier end for syv år siden.

Det fremgår af en analyse fra AE-rådet, som har målt den danske produktivitetsudvikling op mod udviklingen i de lande, vi normalt sammenligner os med herunder Sverige og Tyskland.

Stigningen i industriens produktivitet på hele 32 procent er langt mere end i hele EU, hvor produktiviteten er steget med godt 11 procent. Vores nabolande Sverige og Tyskland har haft en stigning i produktiviteten på henholdsvis 11 og 6,2 procent, mens Finland har haft en meget negativ udvikling med et fald på hele 11 procent i produktiviteten siden 2008.

»Denne helt enorme fremgang i produktiviteten forklarer, hvorfor beskæftigelsen i dansk industri er faldet så mærkbart og mere end i andre lande. Danmark har som det eneste land i EU sammen med Tyskland haft fremgang i den reale værditilvækst i industrien siden 2008,« siger chefkonsulent i AE-rådet, Frederik I. Pedersen.

Men mens den tyske industribeskæftigelse har ligget uændret er den danske beskæftigelse faldet med næsten 21 procent, svarende til omkring 75.000 personer, så industrien nu beskæftiger omkring 286.000 personer. Kun Finland kommer tæt på Danmark, hvad angår beskæftigelsesfald, men den finske værditilvækst er altså også faldet voldsomt gennem krisen.

»Også i et længere perspektiv har dansk industri leveret en toppræstation, hvad angår produktivitetsvækst.

Kun Sverige slår os målt på den klassiske produktivitetsvækst, når man ser på udviklingen fra 2000 til 2014,« siger Frederik I. Pedersen.

Chefanalytiker Tore Stramer siger dog, at den markante fremgang i industriens produktivitet, som er set de senere år, kommer på baggrund af finanskrisen, hvor industrien blev ramt helt enestående hårdt.

»Så der er meget konjunkturudvikling i det hele, hvor vi nu ser en genopretning efter nedturen i 2008 og 2009. Det er normalt sådan, at produktionen stiger, inden beskæftigelsen følger med op, og derfor ses der ofte en kraftig fremgang i produktiviteten i begyndelsen af et opsving,« siger Tore Stramer.

Han tilføjer dog, at industrien også selv har gjort meget for at spare og investere.

»Siden 2011 er industriens investeringer i nyt materiel steget ganske pænt og mærkbart. Samtidig er der blevet effektiviseret de fleste steder, sådan at den mest konkurrenceudsatte del af industrien herhjemme nu har en væsentlig bedre indtjening end i andre lande,« siger Tore Stramer.

De klassiske mål for produktivitet tager ofte ikke højde for, at høj vækst i produktiviteten blot ofte fører til lavere varepriser, sådan at indtjeningen i industrien slet ikke går op.

Men måles produktivitet i løbende priser, som blandt andet regeringens Produktivitetskommissionen har anbefalet, så falder Sverige tilbage, mens Danmark rykker frem i de internationale sammenligninger.

Værdiskabelsen i løbende priser måler både, hvor mange flere enheder den enkelte medarbejder kan producere, og hvilken pris varerne sælges til.

»I Danmark producerer og sælger vi i modsætning til mange andre lande prisstærke produkter, hvorfor prisen på vores eksportvarer stiger,« siger Frederik I. Pedersen.

Lande med stor produktion af IT-produkter, som Sverige og Finland, er i den modsatte situation. De har været fanget i en slags hamsterhjul og har øget deres produktivitet betragteligt.

Men samtidig er prisen på deres varer raslet lige så meget ned. Den kombination bliver man ikke nødvendigvis rig af.

Det bedste er derimod at producere mere og mere til stadig højere priser, så der bliver jackpot både til industriens ansatte og ejerne.