Indkøbscentre vinder markedsandele

Lovgivernes forsøg på at forhindre butikskoncentration undermineres, hvis krisen rammer forbruget over længere tid.

Indkøbscentre vinder markedsandele - 1
Læs mere
Fold sammen
Fields, Fisketorvet og Frederiksbergcentret står i hovedstaden som monumenter over den lange periode med højkonjunktur, optimisme og låneværdig friværdi. Det samme gør et stort antal spritnye indkøbscentre rundt om i landet.

Men selv om den nu står på alvorlig nedkøling af økonomien, tegner fremtiden relativt lyst for de nye indkøbscentre. I hvert fald ifølge den nye Nordic Retail Report 2009 fra ejendomsrådgiveren DTZ. Faktisk står indkøbscentrene til at vinde betydelige markedsandele, fra de nuværende 23 procent til 30 procent om få år, skønner ICP – Institut for Centerplanlægning.

Forklaringen skal findes i, at de nye centre ikke er skudt op med politikernes velvilje – men på trods af deres uvilje.

Politikernes ønske har været at bevare lokale butiksstrøg, så de har for eksempel sat begrænsninger på, hvor mange nye kvadratmeter der måtte opføres til detailhandel. De har også sat begrænsninger på størrelsen af de enkelte butikker. Også lukkeloven har forhindret en optimal kapacitetsudnyttelse i de nye indkøbscentre, hvilket har været til gavn for butikkerne på de lokale strøg.

Sammenlagt har lovgivningen i Danmark ifølge DTZ været historisk restriktiv i forhold til vores nabolande, hvilket har resulteret i, at koncentrationen af butikkerne er gået meget langsommere, end hvis markedet og forbrugernes vaner skulle have afgjort sagen.

Selv om de store indkøbscentre er ekspanderet, er deres markedsandel således fortsat mindre end i Norge og Sverige.

Kødannelse

Butikskæderne står bogstavelig talt i kø for at komme ind i det lovgivningsmæssigt begrænsede antal kvadratmeter i indkøbscentrene. Det er en udvikling, der er yderligere forstærket gennem kapitalfondes opkøb af tidligere frivillige kæder som Matas og Idémøbler og gennem udenlandske kæders ambitioner om at nå de danske forbrugere.

Der er kort sagt kommet flere af de såkaldte kapitalkæder.

Hvor de frivillige kæder og individuelle butikker blot placerer sig, hvor det nu er bedst muligt for dem, er det en del af kapitalkædernes overordnede markedsføringsstrategi, at de skal være med på alle de centrale placeringer.

Det er denne kødannelse, der betyder, at de store indkøbscentre kan se fremtiden i møde med et nogenlunde lyst sind. Deres tab vil være begrænsede, selv om der er lejere, der må dreje nøglen om som følge af krisen. Det er muligt, at de nye lejere vil benytte anledningen til at presse indkøbscentrene, så lokalerne står tomme lidt længere end normalt. Men de interesserede lejere findes altså derude.

For ejerne af indkøbscentrene, og for ejerne af ejendomme på centrale butiksstrøg, betyder det ifølge DTZ, at de kan se frem til uændrede lejeindtægter i 2009, selv om forbruget har været brat faldende, og forbrugernes humør ligger meget lavt. Kombineret med en forventning om moderat faldende ejendomspriser betyder det, at afkastet på de pågældende ejendomme ventes at stige tilsvarende.

Lokale strøg bliver tabereIndkøbscentre og ejendomme på centrale strøg er i dag typisk ejet af ejendomsselskaber, developere, kapitalkæder og meget rige privatpersoner. Dertil kommer, at globale aktører har meldt sig på banen, for eksempel Unibail-Rodamco som ejer af Fisketorvet i København og Klépierre som ejer af Steen & Strøm. Men også K/S-investorerne, der typisk sidder på storcentre og gigantversioner af butikker med boligindretning, kan se frem til stigende afkast.

Men der er naturligvis en taber i den anden ende. Hvis dykket i forbruget bliver dybt og langvarigt, kan der meget vel ske præcis det, som politikerne ikke ønskede: Handlen flytter væk fra de lokale strøg. Nogle af butikkerne vil få adgang til de forjættede indkøbscentre, andre må dreje nøglen om. Ejerne af ejendommene må kigge langt efter nye lejere, der vil være villige til at give den normale pris.

DTZ understreger, at dette ikke er noget favoritscenario for ejendomsmarkedet som helhed. Ikke blot har udbygningen af indkøbscentrene I Norge og Sverige været så hastig, at der er tvivl om, hvorvidt der er plads til dem alle. Man har også nogle steder set netop den butiksdød i bykernerne, som de danske politikere har villet undgå.

Udfordringen for de lokale butiksstrøg i Danmark går nu på at tilpasse og forny sig, så der ikke sker det samme som i nabolandene. Hvis de formår det, er det muligt at holde liv i bykernerne, selv om de må aflevere markedsandele til indkøbscentrene, vurderer DTZ.