Import af østarbejdere hæmmes af bureaukrati

Østarbejdere. Virksomhederne kæmper med bureaukratiske regler og sprogproblemer, når de vil ansætte medarbejdere fra udlandet. Det hæmmer importen af arbejdskraften.

Sproglige problemer og administrative byrder afholder virksomheder fra at finde arbejdskraft i udlandet. Det viser en ny undersøgelse fra Håndværksrådet.

Fire ud af 10 små og mellemstore virksomheder peger på, at administrativt bøvl som fx indberetninger, ansøgninger og godkendelser kan afholde dem fra at søge ansatte i udlandet, og 20 % peger direkte på Østaftalen som en hindring.

- Hvis vi ikke skal tabe opsvinget på gulvet, må vi simpelthen sikre, at det bliver så uproblematisk som muligt for virksomhederne at skaffe arbejdskraft. Jeg vil derfor stærkt opfordre politikerne til at ophæve Østaftalen, reducere sagsbehandlingstiderne og fjerne de administrative byrder, der er ved at benytte udenlandsk arbejdskraft", siger Håndværksrådets cheføkonom Jakob Brandt.

Sproget er virksomhedernes største bekymring ved ansættelse af arbejdskraft. 3 ud af 4 virksomheder opfatter sproget som en barriere. Undersøgelsen stiller dermed spørgsmålstegn ved, om vores uddannelsessystem ruster os tilstrækkeligt sprogligt til den mere globaliserede dagligdag, vi står overfor. Håndværksrådet opfordrer EU-parlamentet til at styrke indsatsen med at forbedre de sproglige kvalifikationer i de nye medlemslande.

Tyskere populæreUndersøgelsen viser også, at næsten en tredjedel af virksomhederne nævner frygten for en hetz fra fagbevægelsen som en barriere.

-Den megen negative omtale, der har været af "den polske blikkenslager", betyder, at mange forbrugere sætter lighedstegn mellem udenlandsk arbejdskraft og dårlige arbejdsvilkår. Dermed er der en række seriøse virksomheder, der afholder sig fra at finde ansatte i udlandet - til skade for hele det danske samfund, siger Jakob Brandt.

Tyskland er helt klart virksomhedernes foretrukne land at finde arbejdskraft i. 55 % foretrækker tyske ansatte. Polakker kommer ind på en andenplads med 40 % og svenskerne som nummer tre med 20 %. Tyskerne står stærkt i hele landet, hvorimod svensk arbejdskraft kun interesserer virksomhederne i hovedstadsregionen. Polakker er interessante, fordi ledigheden er meget høj i Polen, og fordi deres lønkrav er mindre.

Undersøgelsen viser også, at der er færre virksomheder end i sommer, der mangler arbejdskraft, samt at investeringerne i maskiner, der skal gøre virksomhederne mindre afhængig af arbejdskraft, boomer og forventes at gøre det i hele første halvår af 2007.

RIB