IMF hæver vækstskøn for verdensøkonomien

Det går en anelse hurtigere ned ad bakke med verdensøkonomien, end den internationale monetære fond, IMF, sidst meldte ud, men til gengæld bliver opturen markant kraftigere.

Således nedjusterer organisationen i en opdateret udgave af World Economic Outlook sit BNP-vækstskøn for 2009 med 0,1 pct. point, mens man til gengæld opjusterer forventningerne til 2010 med 0,6 pct. point.

Verdensøkonomien ventes nu at trække sig 1,4 pct. sammen i år, mens der næste år ses en vækst på 2,5 pct.

At de økonomiske udsigter er blevet bedre siden april, hvor IMF senest offentliggjorde sine skøn, skyldes især, at situationen på de finansielle markeder har forbedret sig mere end ventet. Det anfører IMF, som samtidig konstaterer, at det især skyldes offentlig indgriben. Dermed er alt dog langt fra fryd og gammen.

På trods af disse positive tegn er den globale recession ikke ovre, pointerer IMF, der konstaterer, at den økonomiske genrejsning fortsat ventes at være langsom.

Det skyldes især, at de finansielle systemer fortsat er påvirkede af nedturen, støtten fra politisk side gradvis vil mindskes, og at husholdningerne i mange lande vil genopbygge opsparinger.

IMF anbefaler, at politikerne fortsat skal have fokus på at genskabe sundheden i den finansielle sektor, og at makroøkonomisk politik på en gang skal være støttende for økonomien, men samtidig forberede statens tilbagetrækning fra "ekstraordinære niveauer af offentlig indblanden".

RB-Børsen