IMF: Gør en vækstpakke klar nu

Den Internationale Valutafond (IMF) råder Danmark til at gøre sig klar til at stimulere økonomien, hvis den skuffer påny. Henstillingen fra EU skal overholdes, men der er alligevel plads til at lempe i år og til næste år, vurderer IMF.

Foto: LAURENT GILLIERON. IMF formand, Christine Lagarde
Læs mere
Fold sammen

Danmark bør allerede nu gøre en økonomisk stimulanspakke klar, som hurtigt kan sættes i søen, hvis den økonomiske udvikling begynder at skuffe påny. De planlagte stramninger i år bør også udskydes, hvis væksten løjer yderligere af. Der er både udefra- og indefrakommende årsager til, at dansk økonomi er i fare for at blive trukket ned. Væksten herhjemme vil således tage alvorlig skade, hvis det begynder at gå dårligere i resten af verden. Men fortsat svigtende forbrug og investeringer herhjemme truer også med at holde dansk økonomi fanget i en fælde med lav vækst og stigende ledighed, hvorfor en finanspolitisk stimulans kan blive nødvendig.

Det er Den Internationale Valutafond (IMF), der kommer med disse råd og advarsler i en ny, 51 sider stor analyse af Danmark.

Hvis der skal laves en ny stimulans- og vækstpakke, anbefaler IMF, at de meget høje danske personskatter sættes ned, så lysten til at arbejde og tage en uddannelse bliver større.

Lavere skatter på boliger er derimod en mindre god idé, vurderer IMF, som også fraråder yderligere satsning på at fremrykke offentlige investeringer. Den slags er nemlig meget længe om at give positiv virkning på økonomien. Samtidig er en række offentlige investeringer fra tidligere vækstpakker slet ikke kommet i gang endnu, anfører IMF.

Øget konkurrence

Den internationale valutafond anbefaler også at sætte mere ind på at øge konkurrencen herhjemme, sådan at de danske priser ikke fortsætter med at være markant højere end i udlandet, selv når moms og afgifter er trukket fra. Der er især brug for mere konkurrence i detailhandlen og i den offentlige sektor, hvor flere udbud til private aktører med fordel kan tages i brug.

Væksten i dansk økonomi, tror IMF, kun bliver på beskedne 0,9 procent i år og 1,3 procent til næste år, hvorefter den langsomt vil stige en smule. Men nogen større økonomisk fremgang på over 1,5 procent på denne side af 2018, altså over de næste fem år, ser IMF ikke forude. Den svage vækst skyldes blandt andet, at de senere års krise har påført dansk økonomi alvorlige skader, vurderer IMF. Den gennemsnitlige og mulige vækst er blevet omkring 0,5 procentpoint lavere, fordi flere er blevet langtidsledige, og fordi virksomhederne slet ikke investerer så meget som før. De store prisfald på boligmarkedet vil også få danskerne til at spare mere op og forbruge mindre mange år frem i tiden og gøre banker og realkredit mere forsigtige med udlån.

En lavere årlig vækst på 0,5 procent lyder måske ikke af det store, men det svarer faktisk til et årligt tab af velstand på hele ti milliarder kroner, hvilket eksempelvis er nok til næsten at fjerne registreringsafgiften på biler fuldstændigt.

Svingende boligpriser

IMF peger også på, at priserne på boligmarkedet er begyndt at svinge mere, efter at der kom rentetilpasningslån og lån uden afdrag på markedet. Det er noget, som Danmarks Nationalbank også har peget på som en uheldig tendens, fordi det gør de løbende op- og nedture i dansk økonomi større, selv om en rolig og stabil udvikling er at foretrække. Forfatterne bag IMF-rapporten, der blandt andre udgøres af missionschef Thomas Dorsey, som besøgte Danmark sidste efterår, roser Danmark for at have gjort en del de senere år. Men der er brug for flere reformer og en mindre offentlig sektor, hvis den langsigtede vækst i dansk økonomi skal op.

IMF noterer med tilfredshed, at regeringen har nedsat en produktivitetskommission, som ved udgangen af i år skal komme med en række bud på, hvordan produktiviteten og dermed konkurrenceevnen herhjemme øges. Regeringen roses også for at have øget pensionsalderen, så det bliver nemmere at få råd til fremtidens mange ældre, og samlet skriver IMF i sin analyse, at »Danmark er godt rustet til at klare fremtidens udfordringer«.

De peger på, at den offentlige gæld er nede omkring 50 procent af bruttonationalproduktet (BNP), og at der er store overskud på betalingsbalancen over for udlandet. Danmark har også den finest mulige kredit-vurdering på »AAA,« hvilket gør det muligt at låne penge på favourable vilkår.