IMF-analyse: Global vækst er i verdens-klasse

Der er lige nu mere gang i hjulene på globalt plan end nærmest nogensinde før i historien. Det fastslår Den Internationale Valutafond, IMF, i en ny analyse.

Verdensøkonomien er inde i en gylden periode, hvor levefoden stiger med større fart end næsten nogensinde før. Man skal i hvert fald tilbage til tiden før de første oliekirser i 1970erne for at finde en periode, hvor den økonomiske vækst sidst var højere, og Den Internationale Valutafond (IMF) har tilmed netop justeret sine prognoser for væksten i år og til næste år flere hakker i vejret.

Det sker på trods af, at USA, der er verdens i særklasse største økonomi, taber fart og i år vil få en markant lavere vækst end sidste år. IMF venter kun, at den store amerikanske økonomi i år vil vokse med to procent mod 3,3 procent sidste år. Dermed vil eurolandene for første gang i rigtigt mange år overhale USA i vækst, eftersom der her er udsigt til en fremgang i velstanden på knap tre procent.

Cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken siger, at den globale økonomi inden for de senere år er blevet mindre afhængig af USA.

»Det skyldes, at flere andre regioner trækker kraftigt fremad. Asien og Europa er inde i et mere selvbærende økonomisk opsving, og de to regioner handler også meget mere med hinanden end før. Derfor betyder USA ikke så meget som før. Samtidig er der også kommet helt nye regioner til, som er med til at stimulere den økonomiske vækst på globalt plan. Det gælder eksempelvis for Østeuropa, men også Indien, Kina og Mellemøsten,« siger Jes Asmussen.

Bred vækst
Leder af IMFs analyseafdeling, Charles Collyns, siger, at det især er den positive udvikling på såkaldte emerging markets, der er en slags udviklingsøkonomier, som har fået IMF til at opjustere sine prognoser for væksten de kommende år.

»Kina havde en økonomisk vækst på 11,5 procent i første halvår. Men økonomien i Rusland og Indien vokser også meget kraftigt,« siger Charles Collyns.

For hele 2007 venter IMF en vækst i Kina på 10,5 procent, og dermed står det folkerige Kina for en fjerdedel af hele væksten i verdensøkonomien. Indien vil opleve en vækst på ni procent i år, og for Rusland er tallet oppe på flotte syv procent.

For verdens næststørste økonomi, Japan, har IMF også opjusteret sin prognose, så den nu lyder på 2,6 procent i år og 2,0 procent til næste år. I Europa er Tyskland motoren, som i år kan vente en fremgang på 2,6 procent, hvilket er hele 0,8 procentpoint mere, end IMF ventede i april.

Dansk fordel
For Danmark betyder de gode tider, at vi nemmere kan sælge danske varer til andre lande, og det er med til at øge beskæftigelsen og indkomsterne herhjemme. Økonomisk gode tider er i øvrigt også med til at holde gang i frihandlen og åbne nye markeder for flere produkter. Denne stigende internationale arbejdsdeling, som på denne måde fremmes, menes at være en af de allermest betydningsfulde årsager til større velstand og yderligere økonomisk vækst.

Så på mange måder er udviklingen god. Men der er også ulemper ved den høje vækst, og de hænger især sammen med, at større velstand også betyder større energiforbrug og dermed et endnu hårdere pres mod klodens miljø. De for tiden tårnhøje priser på olie og mange andre råvarer er da også en direkte udløber af det høje niveau for den økonomiske aktivitet på globalt plan.