Hvorfor et virksomhedsgebyr?

Hvorfor skal helt små virksomheder betale det samme som storproducenter af farligt affald?

Vi stiller fire skarpe spørgsmål til bestyrelsesformanden i SMOK - Sønderjyllands Modtageordning for Olie- og Kemikalieaffald - venstremanden Niels A. Thulstrup fra Aabenraa byråd.

Kan du forstå, at virksomheder kan opfatte det gebyr som et brud med regeringens skattestop?

- Ja, sådan kan det nok virke, men det mener vi ikke, det er. Vi følger de retningslinjer, Kommunernes Landsforening anbefaler.

Beredskabet var indtil 2003 finansieret over kommuneskatten. Burde kommunerne ikke have nedsat skatten, da gebyret blev indført?

- Jo. Kommunerne burde i princippet have nedsat deres skatteprocent, da vi begyndte at opkræve gebyret, men så lille en skattelettelse ville ikke give mening. Det er jo ikke store beløb, vi snakker om.

Er det overhovedet umagen værd at opkræve et gebyr på kun 190 kr.?

- Det er det. Omkring 6000 virksomheder i de 23 kommuner betaler virksomhedsgebyret.

Hvorfor betaler virksomhederne ikke gebyr efter hvor meget farligt affald, de producerer?

- En lille virksomhed kan pludselig opleve et produktionsuheld, som betyder, at virksomheden skal have bortskaffet en mængde farligt affald. Derfor har vi lagt gebyret ud på samtlige potentielle producenter af farligt affald. Det anbefaler Kommunernes Landsforening desuden.

Bør virksomhederne så opfatte virksomhedsgebyret som en slags obligatorisk forsikringspræmie?

- Ja. Det er en forsikringspræmie og en måde, vi kan sikre, at der er hold på styringen af den skags affald.