Hvordan behandles boet, når ingen ønsker at arve?

Få nu tjekket testamentet, inden det er for sent!

Få nu tjekket, at testamentet stadig lever op ønskerne. Man ved aldrig, hvornår det er for sent, råder advokaten. Arkivfoto: Iris Fold sammen
Læs mere

SPØRGSMÅL?

Min eksmand er død, og både vores to fælles børn samt hans samlever ønsker at give arveafkald. Hvis alle arvinger giver arveafkald, hvem tager sig så af boet? Jeg ved, at han har testamenteret et beløb til velgørenhed, og han har samtidigt gjort opmærksom på, at hans børn ikke skal arve noget, da han skønnede, at »de har nok«. Tvangsarv kan de vel ikke fraskrive sig?

Med venlig hilsen B.

SVAR!

Du oplyser, at der er skrevet testamente, men det fremgår ikke, om din eksmands samlever er nævnt i testamentet. Hun arver kun, hvis hun er nævnt. Er hun det – og ønsker hun at give afkald på arv, så kan hun gøre det. Det samme gælder børnene. De er rigtigt nok tvangsarvinger, men ingen – heller ikke tvangsarvinger – har pligt til at modtage arv.

Hvis testamentet er lavet sådan, at børnene intet skal arve, så kan børnene gøre indsigelse, og så vil testamentet blive erklæret ugyldigt. Nu fortæller du, at børnene ikke ønsker arv, så det vil betyde, at den forening, der er indsat til at arve, vil få det hele.

Arven er i juridisk forstand erhvervet på det tidspunkt, da din eksmand døde. Til advarsel for læserne vil jeg nævne, at hvis der kun er én arving, er udlodning sket allerede ved boets udlevering til privat skifte, og du kan da ikke længere give arveafkald.

Det kan løses ved at vælge bobestyrerskifte på den rigtige måde. Der kan gives arveafkald, selv om der er sket acontoudlodning til en efterlevende ægtefælle eller til opfyldelse af et legat, men dette er ikke relevant i dit tilfælde.

Arveafkaldet kan gives for hele arven eller en del af arven. Der gælder ingen formkrav for afkald på falden arv, men afkald bør af bevismæssige grunde altid gives skriftligt i en erklæring, som underskrives og indsendes til skifte­retten inden for tidsfristerne.

Må jeg benytte lejligheden til en generel – men kraftig opfordring – til alle læsere:

Har du oprettet testamente, så sørg for regelmæssigt at sikre, at testamentet nu svarer til dine ønsker. Det lyder, som om eksmanden i eksemplet her ikke har ramt centrum af skiven, og det er synd og skam.

Jeg har netop set et eksempel på en mand, der døde ved en ulykke. Han havde oprettet testamente, før han blev gift. Efter at han giftede sig og fik tre børn, fik han heller ikke ændret testamentet. Han døde, og alle er enige om, at hans ønske ikke svarer til testamentets. Derved er hans børn, hans hustru og noget nær familie, der var betænkt i testamentet, blevet bragt i en svær situation, som – trods enigheden om at afdøde ønskede noget andet – nu giver anledning til en række problemer. Afdøde havde talt om at ændre testamentet, men nåede det ikke.

Derfor: Tjek nu, om testamentet svarer til dine og jeres nuværende ønsker. Det er vigtigt, og vi ved aldrig, hvornår det er for sent.

 

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk