Hvor vil ingeniørerne hen?

Ingeniørerne vil bruge to milliarder af statens penge på forskning i nye energiformer. Men hvorfor blander fagforeningerne

IDA og Dansk Metal sammen med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd sig i, hvordan overskuddet fra Nordsøolien bruges?

På baggrund af de tre parters udmelding i dagens avis stiller ErhvervsBladet fem skarpe spørgsmål til Lars

Bytoft Olsen, formand for IDA - Ingeniørforeningen i Danmark.Er det en fagforenings opgave at blande sig i, hvad

statens provenu fra salg af Nordsøolien skal bruges til?- Vi blander os, fordi vi føler, at vi som faglig interesseorganisation har

et samfundsansvar. Vi vil sikre Danmark de bedst mulige vilkår i fremtiden, og derfor er det naturligt, at vi ''blander os'' i

den generelle samfundsdiskussion. Det vil vi fortsat gøre.Du taler så fint om samfunds-ansvar, men drejer

det sig ikke mest om at få flere af jeres medlemmer i arbejde i energi-branchen?- Nej. Ledighed er nemlig ikke det store

problem for os som faglig organisation. Flere ingeniører er ikke et mål i sig selv, men derimod et middel til at samfundet

vil klare sig bedst muligt.Hvilke konkrete teknologier foreslår, I at forsknings-pengene bruges i?- Der er

mange teknologier med både markedspotentiale for virksomhederne og en gavnlig effekt på miljøet. Solvarme, jordvarme,

bioetanol eller andre teknologier. Der er mange muligheder, og der vil være mange fejlskud, når man udforsker mulighederne.

Men vi vil også kunne ramme plet og måske skabe en ny industri med samme potentiale som vindmølleindustrien.Skal

pengene bruges til offentlige eller privat forskning?- Det vil være naturligt at lade en stor del af forskningen foregå

i private virksomheder. Det ideelle vil være en grad af medfinansiering fra virksomhederne, for så bliver resultatet bedst.

Hvis projektet er godt nok, skal virksomheder dog også kunne få hele forskningsprojekter finansieret af staten.Hvorfor

er det så vigtigt, at det uventede provenu ikke går til at afdrage af statsgælden?- Det er vigtigt at bruge

pengene aktivt. Det er nemt at sige, at vi afdrager på statsgælden, men hvis vi investerer dem i vores fremtid, vil vi

skabe arbejde i både de store og små virksomheder, vi vil få et bedre miljø, og vi vil åbne nye eksportmuligheder.