Hvert andet firma villig til at droppe erhvervsstøtte

Hvis erhvervslivet skal være med til at betale for en markant lettelse af skatten på arbejde, skal det ske ved at skære i de mange støtteordninger, mener de små og mellemstore virksomheder ifølge ny undersøgelse.

Det er bedst at skære dybt i junglen af støtteordninger til erhvervslivet, hvis virksomhederne skal være med til at betale for en lavere skat på arbejde.

Sådan lyder en af konklusionerne i en undersøgelse blandt næsten 300 små og mellemstore virksomheder i ErhvervsBladet.dk»s Erhvervspanel. I undersøgelsen er der beskrevet, at virksomhederne sandsynligvis kommer til at betale for en del af en lettelse af skat på arbejde. Virksomhederne er blevet spurgt om, hvordan de mener, det helst skal foregå.

Hver anden virksomhed svarer, at det skal ske ved helt at fjerne eller beskære erhvervsstøtteordningerne. Lidt over hver tredje virksomhed vil gerne acceptere, at de grønne afgifter bliver sat op. Syv procent svarer, at selskabsskatten gerne må hæves.

Undersøgelsen er lavet op til, at regeringens Skattekommission i dag til middag offentliggør udspillet til en omfattende skattereform.

Svarene bliver betegnet som interessante af både Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Dansk Industri og Håndværksrådet.

- Der vil sandsynligvis være en regning til erhvervslivet som følge af skattereformen, men det vigtigste for os er, hvordan helheden ser ud. For os er det helt afgørende, at top- og mellemskatten bliver fjernet. Der skal være en balance mellem, hvad virksomhederne betaler, og hvor stor skattelettelsen på arbejde er, siger direktør i Dansk Industri, Tine Roed.

De rigtige ordninger

Fra direktør i Dansk Erhverv Kim Munch Lendal lyder nogenlunde samme kommentar.

- Erhvervslivet siger entydigt, at der skal komme markante nedsættelser af skatten på arbejde, og den vil virksomhederne gerne være med til at betale. I den sammenhæng er det oplagt at se på, hvordan de mange erhvervsstøtteordninger er skruet sammen. Ligeledes er de grønne afgifter en mulighed. Det samlede billede skal være, at vi får en lempelse af skatten på arbejde, som vil være med til at øge konkurrencekraften hos virksomhederne, siger Kim Munch Lendal.

Hos Dansk Byggeri og Håndværksrådet er der også forståelse for, at virksomhederne skal være med til at betale en del af gildet, hvis de kommende skatteforhandlinger ender med, at danskernes trækprocent bliver sat kraftigt ned.

- For os er det uhyre vigtigt, at skatten bliver sat ned, så de fleste af vores håndværkere bliver løftet ud af topskatten. Det vil være en stor hjælp til virksomhederne. Og det er klart at hele samfundet skal være med til at betale, hvis vi skal have råd til det, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

Vicedirektør i Håndværksrådet Ane Buch understreger dog, at hvis der skal skæres i erhvervsstøtte, er det vigtigt, at det sker med stor omhu. Det skal være de rigtige ordninger, som får kniven.

- Der kan helt givet være nogen ordninger, man kan fjerne. Men lige nu kan det være meget svært for virksomhederne at få den nødvendige finansiering. Hvis man skærer de forkerte ordninger væk, sætter det innovationen helt i stå. Regeringen skal meget nøje vurdere, hvilke ordninger der kan undværes, siger Ane Buch.