Hver tiende drømmer om at blive leder

Flere end hver tiende dansker svarer i en undersøgelse, at de kan finde på at søge et lederjob i løbet af de kommende år. Dansk Erhverv mener, at tallet er overraskende højt.

En del danskere går rundt og drømmer om et lederjob.

En analyse fra Dansk Erhverv viser, at mere end hver tiende dansker - 12 procent - ville kunne finde på at søge et lederjob i løbet af de kommende år.

I undersøgelsen er det ikke præciseret, hvilken form for lederjob der er tale om, men antallet er under alle omstændigheder højt, mener Rikke B. Ørum, der er underdirektør og chef for HR og Arbejdsmiljø i Dansk Erhverv.

»Det er rigtig positivt at så mange synes, det er en interessant funktion at få, men der er ikke brug for så mange ledere. Der er nærmere brug for én leder per tyvende medarbejder eller mere, da mange medarbejdere i dag er selvledende, og ledelsesbehovet er anderledes end for år tilbage,« siger hun.

Ser man på kønsfordelingen, er det især mændene, der gerne ser sig selv i en ledende stilling. 15 procent af mændene overvejer at søge et lederjob, mens det kun gælder otte procent af kvinderne. Desuden er det i høj grad de unge, der har lederambitioner.

Men som sagt er der næppe brug for så mange ledere, pointerer Rikke B. Ørum. Hun mener, at det ville gavne med en kulturændring, så specialist- og projektlederrollen i højere grad anerkendes - også blandt de højtuddannede og de ambitiøse.

»Det er ikke alle, der skal være ledere. Vi har også brug for specialister. Derfor er det interessant at finde ud af, hvorfor mange gerne vil have en lederrolle. Her kan vi se, at det er de udviklingsmuligheder, der ligger, som spiller en stor rolle sammen med det at få mere indflydelse,« siger Rikke B. Ørum.

Hun opfordrer til, at man overvejer grundigt, hvad der driver en.

»Meget af lederrollen går ud på at lede og fordele arbejde, at sætte mål og sikre, at ens medarbejdere bliver uddannet, hvorimod ens egen faglighed ikke bliver så vigtig i det job. Så hvad er det egentlig, der driver en? Man kan have rigtig meget indflydelse og udvikle sig meget ved at være specialist,« siger Rikke B. Ørum.

I Dansk Erhvervs undersøgelse er 1.005 personer blevet spurgt til deres lederdrømme.