Hver dansker mistede over 100.000 kr. i 2008

Hver dansker mistede i gennemsnit 101.000 kr. i løbet af 2008, hvilket primært skyldtes kurstab på aktier.

Således faldt de danske husholdningers finansielle nettoformue med 546 mia. kr., svarende til et fald på 35 pct. Dermed var vores finansielle nettoformue ved udgangen af 2008 samlet på 1007 mia. kr., viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

- Faldet i den finansielle nettoformue skyldes i høj grad, at de danske husholdningers aktier mv. sidste år faldt med 375 mia. kr. - primært som følge af kurstab på 54 pct. I slutningen af 2008 var værdien af de danske husholdningers aktier mv. 783 mia. kr., konstaterer statistikkerne.

Danskernes pensionsopsparinger i form af livsforsikrings- og pensionskassereserver er fortsat det største aktiv i den finansielle nettoformue.Pensionsopsparingerne steg som følge af, at indbetalinger til ordningerne og formueafkast oversteg udbetalingerne væsentligt.

Samtidig fortsatte vi med at øge vores gæld, idet vi optog lån for 182 mia. kr. - svarende til 33.000 kr. for hver dansker. Ved årets udgang endte vi dermed med et rekordhøjt låneniveau på 2371 mia. kr., hvilket svarer til, at hver dansker havde lån for 433.000 kr.

RB-Børsen