Hvad siger du nu, professor?

Jakob Brøchner Madsen, professor i økonomi ved Københavns Universitet, har fået hug for at tage fejl i sine forudsigelser. Business.dk har stillet ham fem skarpe, hvor han bl.a. afslører, at han er super-pessimist.

Pessimisten Jacob Brøchner Madsen har lavet en ny model, og denne gang skulle den være god nok: Krisen kommer. Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix
Hvordan kan boligpriserne ligge over deres ”naturlige pris” mange år i træk?

Det ser man tit. Boligpriserne bliver drevet væk fra deres egentlige værdi pga. indkomststigninger, en historisk lav rente, afdragsfrie lån og variabelt forrentede lån. Hver enkelt af disse faktorer sender priserne i vejret. Og når huspriserne stiger over en længere periode, bliver det også bygget ind i folks forventninger til forrentningen af investeringen. Historisk set kan huspriserne snildt ligge over deres fundamentale værdi i ti år.

Du har forudset en økonomisk krise i mange år, uden at den er kommet. Hvordan kan det være?

Jeg har været helt forkert på den, det er helt oplagt. Jeg har lavet en del forskning inden for den store depression, og historisk set har kreditøkonomier aldrig kunnet klare sig i det lange løb. Og jeg må indrømme, at det er kommet bag på mig, at det har kunnet gå så længe. Jeg vil dog sige, at det ikke kun var mig, der tog fejl. Både i IMF (Den Internationale Valutafond, red.) og i The Economist var de sikre på, at der var en boligboble i hele den vestlige verden. Ja, det er de for så vidt stadigvæk. Men det er ikke noget, jeg er stolt af.

Hvorfor er det gået anderledes med boligpriserne, end du havde forventet?

Simpelthen fordi det er strømmet ind med forhold, der kun kunne få boligpriserne til at gå i vejret. Udover de allerede nævnte omkring den lave rente og de nye låneformer, kom også skatteloftet, som i sig selv har haft en positiv indvirkning. Dertil kommer, at grundskylden for landbrugsjord er blevet reduceret, og det presser også priserne. Alt i alt har der været en stadig strøm af gode nyheder.

Hvor meget tror du så, at boligpriserne er faldet om tre år?

25-30 pct. nominelt. Men det tal dækker over, at jeg kan se to mulige scenarier: I det ene er de makroøkonomiske forhold - lav rente, høj beskæftigelse osv. – uændrede. Og så vil vi se en langsom reduktion af priserne, en såkaldt blød landing. Går det rigtig godt, bliver reduktionen måske ikke engang så stor.

I det andet scenarium er der rentestigninger og højere arbejdsløshed. Og så viser historien, at det kan gå meget galt meget hurtigt. Mit bud på faldet er altså et forsøg på at afveje mellem de to scenarier.

Dine forudsigelser er dystre. Er du en super-pessimist?

Ja. I hvert fald på vegne af bolig- og aktiemarkedet, og med hensyn til priserne på landbrugsjord. Og specielt i forhold til boligmarkedet er jeg sikker denne gang. Jeg har forsket meget grundigt i det her og har fået publiceret fire videnskabelige artikler, der alle har fået god kritik. De gamle modeller er brudt sammen, så jeg har udviklet en ny på videnskabeligt grundlag, og det er på den baggrund, jeg nu udtaler mig.

Nogle gange skal man huske på at alle cheføkonomerne, der sidder rundt omkring, er velformulerede, men aldrig har set skyggen af et stykke videnskab. Og på trods af de seneste dårlige forudsigelser, skal man huske, at jeg så rigtigt, da jeg forudså dotcom-boblens brist i 1999.