Hovmands skattejagt

Og der er nok at tage fat på. F.eks. koster det ifølge en tidligere undersøgelse fra revisionsfirmaet Arthur Andersen

virksomhederne 22 milliarder kr. om året at foretage alverdens indberetninger til det offentlige. Og her hitter Skatteministeriet naturligt

nok som det ministerium, der trækker mest på virksomhedernes ressourcer. Virksomhederne foretager omkring 100 mio. indberetninger

om året - de fleste vedrører selvangivelsen, men mere end 20 mio. indberetninger vedrører kontroloplysninger.

Her må det være muligt at sanere.


Men det er ikke bare på indberetningsområdet, skattevæsenet gør

livet surt for virksomhederne. Der findes masser af kringlede bestemmelser i skattelovgivningen.


Eksempler fremmer forståelsen,

så her er et: Det er ikke muligt at straksafskrive "samhørende småaktiver", hvis deres samlede værdi overstiger

10.000 kr. De skal saldoafskrives. På jævnt dansk betyder det, at en ny printer til en to år gammel computer ikke

kan straksafskrives, hvis værdien af den gamle computer og printeren tilsammen overstiger 10.000 kr. Printeren skal afskrives

med f.eks. 25 pct. om året. Bestemmelsen betyder for det første, at virksomhederne skal have besvær med at holde

rede på de oprindelige anskaffelsesudgifter til småaktiver. Desuden belaster bestemmelsen virksomhedernes likviditet.

Og i øvrigt er der besvær med definitionerne.


Eksemplet viser imidlertid også, at regelforenkling sjældent

er gratis. Hvis den lille begrænsning af adgangen til straksafskrivning på småaktiver skal afskaffes, må det

offentlige imødese et provenutab på 200 mio. kr. i det første år. På sigt vil tabet dog blive nul.


Men

for Svend Erik Hovmand betyder de 200 mio. kr., at han må søge om tilladelse i Finansministeriet, hvis han vil gøre

det lettere for virksomhederne at straksafskrive en ny printer.


Og så kan det jo godt være, at regelforenklingen

går i stå. For hvordan skal den prioriteres i forhold til alt det andet, VK-regeringen vil. Her får finansieringen

af skattestoppet jo nok forrang.


Alligevel fortjener Svend Erik Hovmand ros for sit initiativ. Det er påkrævet. I

ErhvervsBladet vil vi følge op på Hovmands kampagne og sikre, at vore læsere bidrager til idehøsten.