Højeste boligforbrug

- Der tales meget om boligmangel i Danmark - særligt ved studiestart. Fakta er imidlertid, at der snarere er tale om et højt

forbrug af bolig frem for mangel på boliger. Danskerne har det højeste forbrug af kvadratmeter bolig i Europa - og forbruget

pr. person er øget med 80 pct. siden 1960, oplyser RD. I Danmark er det gennemsnitlige boligforbrug på 51 kvm pr. indbygger,

hvilket er 16 kvm mere end i England og 12 kvm mere end vores naboer i Sverige.