Høje bølger om storebæltstakster

Tonen er alt andet end forsonlig mellem trafikminister Flemming Hansen og socialdemokratiets trafikpolitiske ordfører Poul Andersen - når talen falder på takster over Storebælt.

- Der er et utroligt følsomt emne, vi taler om. Jeg frygter et sandt trafikkaos, hvis regeringens forslag bliver gennemført. Så risikerer vi, at alle de løstrailere, der sejler med Mols-Linjen, køres ned til Storebælt - og det samme gælder alle de personbiler, der i dag er med færgerne, siger Poul Andersen, Socialdemokratiets trafikpolitiske ordfører.

Ikke betydningsfuldt

Han mener, at det er mindre betydningsfuldt for prisen på en vare, uanset om man betaler 1.000- eller 900 kroner for et vogntog. Og så mener han ikke det vil gavne vognmændene, men at fortjenesten går i transportkøbernes lommer.

- 1.000 kroner for et lastbilsvogntog er for mig at se rimeligt. Vi mener at det er familien med personbil og campingvogn, der skal tilgodeses. Det har de ikke været før. Rører vi ved taksterne for lastbiler risikerer vi derimod, at godset - primært transitgods - fra Railion Danmarks godstog flytter over på lastbiler - og det kan lukke Railion Danmark - foruden at "sande vejene" til, siger Poul Andersen.

Flemming Hansen har allerede lovet at tage en pose penge med til de to rederier, der er tilbage - dels Scandlines mellem Spodsbjerg og Taars og dels Mols-Linien. Han har dog ikke fortalt om, hvor mange og hvordan - det vil forhandlinger ved årsskiftet vise.

Gennemarbejdet- Socialdemokraterne brød selv Storebæltsforliget (fra 1986) uden at orientere regeringen på forhånd, og regeringen er nu kommet med et langt bedre og gennemarbejdet forslag, som tilgodeser Danmarks borgere og erhvervsliv langt bredere end ved Socialdemokraternes forslag, siger trafikminister Flemming Hansen.

Regeringen vil have, at takstnedsættelserne skal komme alle broens brugere til gavn, herunder også den kollektive trafik og vognmændene, som ikke er med i Socialdemokraternes udspil.

- Storebæltsforbindelsen er med til at binde Danmark sammen, og gode transportmuligheder på broen gavner væksten i Danmark. Ændringen skal også tilgodese færgeforbindelserne. Vi har en færgegaranti, som vi står ved, og det noterer jeg mig også, at Socialdemokraterne bakker op om, siger Flemming Hansen.

Pendler-forslagPoul Andersen peger dog på, at man allerede har et forslag klar så pendelere med toget får lavere priser.

- Vi har afsat 400 mio. kr. i vores forslag - og vi har i dag opbakning af De Radikale, SF og Enhedslisten. Det er jo ikke en kræmmerhandel, vi er i gang med. Man skal være realistiske, siger Poul Andersen.

Trafikministeren er klar over, at meningerne om emner er forskellige.

- Jeg har derfor indkaldt forligspartierne, som udgøres af regeringspartierne, Kristendemokraterne og Socialdemokraterne, til et møde, hvor vi kan diskutere tingene og nå til enighed, siger Flemming Hansen.