Hjort: Vismændene er for optimistiske

Finansministeren er ikke enig i alle de vurderinger, som de økonomiske vismænd præsenterer i deres nye analyse af dansk økonomi. Han mener, at de ser for lyst på økonomien.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen. »Jeg ville da ønske, at Det Økonomiske Råd havde ret, for det ville da unægteligt gøre mit liv som finansminister noget nemmere, hvis der var plads til at bruge flere penge, men det er desværre ikke situationen«, siger Claus Hjort Frederiksen (v).
Læs mere
Fold sammen

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) er ikke enig i vismændene i Det Økonomiske Råds vurdering af dansk økonomi, der blev præsenteret onsdag.

Der er flere områder, hvor han påpeger, at vismændene forholder sig for positivt til den økonomiske situation i Danmark.

Det undrer blandt andet finansministeren, at det råd, der har fået til opgave at sikre, at finanspolitikken holder sig inden for ansvarlige rammer, kan tage så let på Danmarks internationale forpligtelser.

»Rådet vurderer, at det på trods af for store underskud på den faktiske saldo er »mest sandsynligt«, at Danmark ikke får en ny EU-henstilling. Den risiko vil jeg ikke løbe. Det bliver ikke med mig som finansminister, at vi planlægger en politik, som betyder, at vi vil få en ny EU-henstilling,« siger Claus Hjort Frederiksen i skriftlig kommentar og tilføjer:

»Jeg ville da ønske, at Det Økonomiske Råd havde ret, for det ville da unægteligt gøre mit liv som finansminister noget nemmere, hvis der var plads til at bruge flere penge, men det er desværre ikke situationen.«

Derudover kommer rådet med en vurdering af den såkaldte strukturelle saldo, hvor det mener, der vil komme overskud herhjemme.

Det er en betydeligt mere positiv vurdering end finansminister Claus Hjort Frederiksen tidligere har præsenteret. Han forventer, at der kommer et strukturelt underskud på lidt over de tilladte 0,5 procent af bruttonationalproduktet (BNP) i år og kun lidt under næste år.

»Det er ikke nyt, at vi har forskellige vurderinger af den strukturelle saldo. Finansministeriet beregner saldoen på samme måde, som ministeriet også gjorde under tidligere regeringer. Udmeldingen fra Det Økonomiske Råd får da heller ikke mig til at se anderledes på finanspolitikken. Det er vores vurdering, at uden en opstramning af finanspolitikken, ville vi have overskredet budgetlovens saldogrænse,« siger Claus Hjort Frederiksen.