Hjælpende hånd til virksomheder der klager

Finanskrisen får stadig flere virksomheder til at klage over offentlige udbud. Men når en offentlig myndighed først har indgået en kontrakt, er der i dag ikke meget at gøre. Det skal nu laves om, så allerede indgåede kontrakter kan annulleres, hvis ordren ikke har været i udbud.

Læs mere
Fold sammen
Danske virksomheder vil ikke længere finde sig at blive forbigået uretmæssigt, når det offentlige udbyder ordrer til eksterne leverandører. Flere og flere selskaber klager over statens og kommunernes mange udbud, der har en årlig værdi af mange milliarder kroner.

De klagende virksomheder har dog et problem: Der sker oftest ingenting, selv om de får medhold i en klagesag. De nuværende danske regler giver f.eks. ikke mulighed for at få annulleret en kontrakt, men det skal nu laves om.

Et nyt kontroldirektiv fra EU pålægger nemlig Danmark at stramme op på udbudsreglerne, og Konkurrencestyrelsen forbereder i øjeblikket et udkast til et lovforslag, der betyder, at indgåede kontrakter i visse tilfælde kan annulleres.

»Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en kontrakt, der er omfattet af udbudsdirektiverne, bliver indgået, uden at den har været i udbud. I dag kan klagenævnet ikke annullere en kontrakt,« siger kontorchef Pia Ziegler fra Konkurrencestyrelsen.

De klagende virksomheder kan i nogle tilfælde få erstatning, men også her er mulighederne relativt begrænsede. Hvis utilfredse virksomheder er hurtige på aftrækkeren har de dog allerede i dag muligheder for at påvirke processen. Ifølge et regelsæt fra 2006 må den offentlige myndighed nemlig tidligst underskrive en kontrakt ti dage efter, at alle tilbudsgivere er gjort opmærksom på, hvem der vinder udbuddet.

Det betyder, at klagemulighederne er blevet forbedret, da virksomhederne har mulighed for at klage, før kontrakten er underskrevet. I visse tilfælde kan Klagenævnet for Udbud give en klage opsættende virkning, så ordregiveren ikke kan underskrive ordren, før klagen er behandlet.

Flere erhvervsadvokater har over for Berlingske Business understreget, at den økonomiske krise har fået langt flere virksomheder til at klage over offentlige udbud. Når økonomien strammer til, begynder virksomhederne nemlig at gå benhårdt efter alle muligheder for at få erstatning eller vinde flere ordrer. Klagerne kan bl.a. aflæses i sagsmængden hos Klagenævnet for Udbud, der oplever flere sager år for år.

I erhvervsorganisationen Dansk Erhverv mener erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen, at det er på høje tid, at reglerne nu bliver strammet op.

»Der er behov for mere håndfaste konsekvenser. Der sker i dag ikke en pind, hvis man får medhold som klager. De grove overtrædelser er sanktionsfrie. Man kan i nogle tilfælde få erstatning, hvis tingene kan dokumenteres. Men hvis de overhovedet ikke har været sendt i udbud, kan man intet få,« siger han.

Sven Petersen kalder det naturligt, at der er flere klager i krisetider, da kampen om ordrene er større, og virksomhederne har større opmærksomhed på at forfølge alle muligheder.

Konkurrencestyrelsen forventer, at det nye lovforslag vil blive sendt i høring i løbet af efteråret. Hvis alt går efter planen, betyder det hermed, at lovforslaget kan blive vedtaget i begyndelsen af det nye år.