Hjælp til Øresunds-integration

Øresundsregionen får en bedre og dybere information til borgere og virksomheder. Det lover økonomi- og erhvervsminister

Bendt Bendtsen, der endnu ikke kan melde ud om regeringens takstpolitik på broerne.


Spidserne fra Det Danske Handelskammer

og det tilsvarende sydsvenske var i går til møde med Bendt Bendtsen, der er ansvarlig for Øresundsregionens anliggender.


-

Det var et positivt møde uden smækkede døre. Ministeren havde sat sig godt ind i de rapporter, der er udarbejdet

af handelskammeret, og der er vilje til at løse konkrete barrierer for integrationen, udtaler Bent Larsen formand for Det Danske

Handelskammer.


De øvrige to deltagere var de administrerende direktør Stephan Müchler fra Det Sydsvenske

Industri- & Handelskammer og Lars Krobæk fra Det Danske Handelskammer. Med hensyn til brotaksterne kom der ikke noget konkret

på bordet. Det hænger sammen med, at der i øjeblikket arbejdes på en rapport om takstpolitikken på

broerne, som forventes klar i marts måned. Herefter vil Bendt Bendtsen indkalde de trafikpolitiske ordførere til et uformelt møde.

Efter dette møde er det planen at de forligsparter, der stod bag beslutningerne om byggeriet af Øresunds- og Storebæltsforbindelsen, indkaldes

til en nærmere drøftelse om en mulig takstnedsættelse på de faste forbindelser over Øresund og Storebælt.


Ligesom

handelskamrene ser regeringen primært problemer inden for skatte-, social- og arbejdsmarkedsforhold.


- Vi har fået

tilsagn om, at der bliver etableret et informationshus i København, hvor borgere og virksomheder kan få kvalificeret

rådgivning og information om alle øresundsforhold. Det er positivt, at ministeren erkender, at der er et behov for bedre

information og mere rådgivning, siger Bent Larsen, der glæder sig over det nye informationshus.Øresunddirect

Der

eksisterer i dag allerede en internetportal - Øresunddirect, der skal hjælpe borgere og virksomheder med oplysninger

og information om problemer, de støder på i regionen. Den blev sat i søen af den tidligere regering under Statens

Information. Interessenterne er Utrikesdepartementet i Sverige, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Forskning i Danmark.


Tilsyneladende har portalen ikke været god nok til at give detaljeret rådgivning.


-

Jeg har hørt, at Øresunddirect er yderst tilbageholdende med at komme med konkrete svar på spørgsmål,

fordi der savnes specialister. Der er ikke kompetence nok til en effektiv rådgivning, og der er helt klart et behov for at samle

viden op om problemerne vedrørende Øresundsregionen, siger Bent Larsen.


Økonomi- og erhversministeriet er

forsigtig med at melde ud om, hvad der konkret skal ske, men ifølge pressekoordinator Lotte Hansen, der deltog i gårsdagens

møde, er der behov for, at de fremtidige øresundsrådgivere ikke længere blot skal svare på generelle

spørgsmål, men også evne at gå ind i de mere specifikke spørgsmål, der opstår.


Der

er endnu ikke klarhed over om informationshuset bliver et fysisk hus eller blot en portal - eventuelt en ændring af det eksisterende Øresunddirect.


Desuden

vil ministeriet kontakte en række kommuner og amter samt Hovedstadens Udviklingsråd for at høre om de pågældende

instanser er interesseret i at deltage i projektet.


- Virksomhederne opgiver indimellem at finde information, hvis de måske fem

eller seks gange er kastet rundt fra myndighed til myndighed, siger Lotte Hansen.