Her kludrer virksomhederne mest i indberetningerne til Skat

Personalegoder som gaver, rejser og sundhedsforsikringer er det område, der volder danske virksomheder de største problemer, når de skal indberette deres oplysninger til Skat.

Skat (Arkivfoto) Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Fisker

Moms, afgifter og skattepligtige personalegoder. Der er nok at holde styr på for danske virksomheder, når der skal indberettes oplysninger til Skat. Mange selskaber ender da også med at lave fejl i indberetningen, og det er især personalegoder, der volder virksomhederne store problemer.

En undersøgelse fra FSR danske revisorer, hvor 270 revisorer har svaret, viser, at personalegoder som gaver, rejser og sundhedsforsikringer er det område, hvor revisorerne ser flest fejl, når virksomhederne skal indberette oplysninger til Skat.

Momsangivelsen kommer ind på andenpladsen på listen over flest fejl i skatteindberetningerne, mens et personalegode som fri bil også volder betydelige problemer.

Formanden for skatteudvalget i FSR danske revisorer, John Bygholm, der også er partner i Deloitte, fremhæver, at gaver til medarbejderne traditionelt er et område med massevis af fejl i skatteindberetningerne.

»Medarbejderne skal holde styr på, om gaverne samlet kommer op på over 1.000 kroner, for så skal det fulde beløb beskattes. Det betyder at virksomhederne i princippet skal oplyse medarbejderne om, hvad de enkelte gaver er værd for, at medarbejderne kan holde styr på, om de når over de 1.000 kroner på et år,« siger han.

John Bygholm peger på, at eksempelvis restaurantbesøg betalt af arbejdet ofte giver anledning til stor forvirring. Hvis en middag er direkte arbejdsrelateret, er den som udgangspunkt skattefri, men den er til gengæld skattepligtig, hvis en virksomhed belønner en dygtig medarbejder med et betalt restaurantbesøg i privat regi.

Revisorerne har kunnet afgive op til tre svar på, hvor de oplever flest problemer, og 49 procent peger på personalegoder som gaver, rejser og sundhedsforsikringer som et af de mest fejlbehæftede områder. Det næststørste problem er fejl i momsangivelsen, som 36 procent af revisorerne fremhæver i undersøgelsen.

»Momsreglerne volder problemer mange steder. Det er blandt andet, når virksomhederne har udgifter, der er delvist momspligtige, at problemerne opstår. Det kan for eksempel være virksomheder, der delvist er i den finansielle sektor. Banker, der som udgangspunkt betaler lønsums-afgift i stedet for moms, kan også have aktiviteter, der er momspligtige. Deres rådgivning er for eksempel blevet momspligtig som følge af en EU-dom, ligesom deres IT-aktiviteter kan være momspligtige,« siger John Bygholm.

Han understreger, at det kan være ressourcekrævende for virksomhederne at administrere indberetninger, og at der oftest er behov for et særskilt system til at holde styr på det.

Bøder ved gentagne fejl

Virksomhederne risikerer bøder ved gentagne fejl i indberetningerne, hvis de ikke opdages af revisorerne. Men i de fleste tilfælde med små fejl er det tilstrækkeligt blot at betale det beløb, som Skat har til gode. Samtidig skal virksomheden i nogle situationer hæfte for den manglende betalte skat fra medarbejderne. Revisorerne peger i undersøgelsen på komplicerede skatteregler som den væsentligste årsag til fejl. John Bygholm fremhæver, at der ikke er nogen let vej til at mindske fejlene i indberetningerne.

»Det er let at forenkle reglerne, men at gøre det, uden at det koster et provenu, er straks sværere. God vejledning er et væsentligt element. Det handler blandt andet om bedre adgang til personlig vejledning og bedre vejledning om reglerne på Skats hjemmeside og i brochurer. Her har Skat dog allerede gjort meget. Et system, der opkræver mange skatter, vil altid have mange grænseområder og stor komplek-sitet,« siger John Bygholm.

Mens 78 procent af revisorerne fremhæver, at en forenkling af skattelovgivningen vil være en effektiv måde at begrænse fejl på, mener blot fire procent, at større bøder vil være et effektivt redskab.