Her er hovedelementerne i industri-forliget

Partnerne har søndag eftermiddag præsenteret hele den indgåede treårig aftale på industri-området. De ansatte har fået indrømmelser på uddannelsesområdet og højere pensionsbidrag under barsel. Her er overblikket.

Overenskomstforhandlingerne på industriens område er afsluttet med forhandlerne CO-industris forbundsformand Claus Jensen (th) og Dansk Industris adm. direktør Karsten Dybvad (tv)- - Fold sammen
Læs mere
Foto: Jonas Skovbjerg Fogh
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Søndag eftermiddag præsenterer det forlig på industriområdet, som partnere indgik tidligere på dagen.

Fagbevægelsen kan bl.a. se frem til en række forbedringer på uddannelsesområdet.

Det gælder både dem i job og de opsagte, som får mere efteruddannelse i opsigelsesperioden. Det står klart, at industriarbejdere får mulighed for en ekstra uges uddannelse i forbindelse med en opsigelse. dvs. de fyrede medarbejdere. Derudover giver overenskomsten et nybrud i forhold til tidligere overenskomsters dækningsområde, da flere uddannelser til og med bachelorniveau nu omfattes.

Overenskomsten giver også ansatte på fritvalgskontoen, hvor de kan vælge mellem ekstra indbetaling til pension eller flere fridage. Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen forhøjes med sammenlagt en procent, til 1,3 procent pr. 1. marts 2014, til 1,7 procent pr. 1. marts 2015 og ender på 2,0 procent pr. 1. marts 2016.

Samtidig indføres højere pensionsbidrag under barsel, og forældreorloven udvides med 2 x 1 uge fordelt med en uge til hver af forældrene. Desuden sættes satsen op fra 140 kroner til 145 kroner. Som noget nyt kønsstreames barselsbestemmelserne, så par af samme køn fremover ligestilles med øvrige par.

Hovedelementerne i aftale mellem CO-industri og DI.

- Der er tale om en ny treårig overenskomst gældende fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017

• Virksomheden og medarbejderrepræsentanter kan bede organisationerne om bistand til lokale drøftelser af fleksibilitet, herunder brug af vikarer, etablering af varierende ugentlig arbejdstid, indgåelse af overenskomstfravigende aftaler m.v.

• I forbindelse med brug af vikarer kan virksomhedens tillidsrepræsentant få oplyst, hvilke lokalaftaler og kutymer, som virksomheden har meddelt vikarbureauet skal overholdes for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på virksomheden.

• Der etableres et fælles udvalgsarbejde, der skal afklare mulighederne for at lette administrative byrder i forbindelse med administration af ferie og feriefridage.

• Anciennitetskrav for uddannelse, der er støttet af Industriens Kompetenceudviklingsfond, sænkes fra 9 måneder til 6 måneder.

• For medarbejdere, der arbejder på skiftehold, vil skifteholdstillæg indgå i beregningerne af den løn, der ydes kompensation for i forbindelse med selvvalgt uddannelse.

• Medarbejdere får mulighed for en ekstra uges uddannelse i forbindelse med afskedigelse med støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond.

• Medarbejderne får i forbindelse med afskedigelse mulighed for to timers frihed til at mødes med deres A-kasse.

• Mulighed for støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond til undervisning i dansk af voksne udlændinge.

• Der indføres mulighed for at aftale funktionsløn på TL-området (Teknisk Landsforbund).

• I funktionæroverenskomsten udvides dækningsområdet på TL-delen til at omfatte professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser på det tekniske område.

• Ferietillæg indgår i beregningen af pensionen.

• Arbejdsgivers bidrag til pension under barselsorlov forhøjes fra 7 kr. pr. time til 8,50 kr. pr. time med virkning fra 1. juli 2014.

• Forældreorloven med løn forlænges fra 11 uger til 13 uger, hvoraf hver af forældrene har ret til at holde 5 uger, og de resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder.

• Forældre af samme køn sikres lige adgang til forældreorlov. • Loftet for løn under forældrelov forhøjes fra 140 kr. til 145 kr.

• Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen forhøjes til 1,3 pct. pr. 1. marts 2014, til 1,7 pct. pr. 1. marts 2015 og til 2,0 pct. pr. 1. marts 2016.

• Mindstebetalingssatsen, der i dag udgør 108,70 kr., forhøjes pr. 1. marts 2014 med 1,50 kr., pr 1. marts 2015 med 1,65 kr. og pr. 1. marts 2016 med 1,80 kr.

• Genetillæg reguleres med 1,5 pct. pr. 1. marts 2014, med 1,6 pct. pr 1. marts 2015 og med 1,7 pct. pr. 1. marts 2016.

• Lærlinge– og elevsatser reguleres pr. 1. marts 2014 med 1,9 pct. pr. 1. marts i hvert overenskomstår.