Her er den danske eksports muskler, når verden går af lave

Dansk eksport har en række styrker i stormvejret i den globale økonomi. Men vi har også nogle svagheder.

Vi har haft jobfest i Danmark siden efterået 2013, men alligvel har vores lønstigninger været moderate. Det gør, at de danske virksomheders konkurrenceevne er ganske god. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kristian Djurhuus

Efter syv gode år kommer syv dårlige, siger man. Foreløbig har det danske opsving givet os seks gode år, men nu strammer det til på grund af en øget global usikkerhed. Spørgsmålet er, hvad der venter forude for den danske økonomi.

Det sætter vi fokus på i Berlingske i den kommende tid gennem analyser af de tre vigtige komponenter for den danske økonomi i form af først eksport, derefter privatforbruget og sidst investeringerne.

Lige nu er den danske eksport udfordret på en række af vores store eksportmarkeder. Og det er mange hundrede tusinde arbejdspladser, der er i spil i den sammenhæng, viser tal fra Dansk Industri.

Her er en række styrker og svagheder for den danske eksport i den nuværende situation.

Tre styrkeområder

  • Konkurrenceevnen er god. Lønstigningerne har gennem de senere år været begrænset i de danske virksomheder. Det har været med til at gøre, at virksomhederne har en fornuftig konkurrenceevne, og at der er fokus på at styrke vores produktivitet. Herudover fremhæver Dansk Industri (DI), at danske virksomheder er omstillingsparate.
  • Store dele af vores eksport er ikke særlig konjunkturfølsomme. Det drejer sig blandt andet om fødevarer og medicin. Forbrugere verden over har brug for både medicin og fødevarer, uanset hvordan det går med økonomien. Det gør, at vi ikke nødvendigvis får det helt store dyk i vores eksport, når der er nedgang i den globale økonomi.
  • Bæredygtighed er kommet højt på dagsordenen. I den sammenhæng har dansk eksport et klart plus. Over de næste mange år vil der være en stigende global efterspørgsel efter bæredygtige løsninger på tværs af brancher, men også produkter inden for sundhed, velfærd, klima med videre, fremhæver DI.

Tre svagheder

  • Vi er en lille, åben økonomi, og vores eksport fylder rigtig meget. Det er en fordel, når det går godt, og der er fremgang i den globale økonomi. Men når der kommer en nedtur, er det en ulempe, fordi vi kan blive hårdere ramt end andre lande, hvor eksporten fylder mindre.
  • Vores nærmeste markeder fylder for meget i vores eksport. Vi har mange små og mellemstore virksomheder. I det omfang, de er ude på eksportmarkederne, er det ofte på nærmarkederne som eksempelvis Sverige og Tyskland. Det gør den danske eksport sårbar i den nuværende situation.
  • Som flere gange beskrevet i Berlingske har vi ligeledes den udfordring, at mange små og mellemstore virksomheder ikke investerer nok. En analyse fra blandt andet fagforeningen 3F viser, at investeringerne i de små og mellemstore virksomheder stadig halter efter, hvad vi så før finanskrisen. DI har lavet lignende analyser.

Lige nu og her bevarer de fleste optimismen og tror på, at styrkerne kommer til at veje tungere end svaghederne.