- Hasardspil med de ansattes helbred

Læs mere
Fold sammen
Det er nødvendigt med en bagstopper - altså lovgivning - for at sikre, at virksomhederne

gør en helhjertet indsats for arbejdsmiljøet. Derfor opfordrer fagbevægelsen beskæftigelsesministeren til

at fortsætte udbygningen af BST-ordningen.


For LO er BST''erne et gode. For det første, fordi de arbejder med at forebygge

skader og nedslidning - og fordi de er virksomhedernes eget instrument. Og så fordi arbejdsgivere og BST''erne i fællesskab

kan målrette indsatsen i de enkelte områder.


- Vi er især bekymrede for, at forebyggelsen skrider. F.eks får buschauffører,

der slides ned og skubbes ud af arbejdsmarkedet nu ikke den lovede hjælp. Vi har ikke brug for flere marginaliserede - og det

vil blive værre nu, hvor udbygningen af BST-ordningen er sat i bero, fastslår LO-sekretær Marie-Louise Knuppert.


LO

forstår ikke beskæftigelsesministerens plan om at droppe udbygningen af BST 14 dage før, den skulle træde

i kraft. En række evalueringsrapporter viser netop, at BST''ernes hjælp til virksomhederne undgår, at det går

galt med arbejdsmiljøet i det lange løb.


- Vi tror, det er nødvendigt, at der skal være en bagstopper

for at sikre, at der gøres noget ved arbejdsmiljøet. Men heldigvis har vi fået meldninger om, at de virksomheder,

der havde tilmeldt sig BST, alligevel gør det. Problemet er bare, at de virksomheder, der virkelig har brug for det, ikke gør

det, siger Marie-Louise Knuppert.

KAD''ere udstødes

KAD''s medlemmer - de ufaglærte kvinder - er i forvejen hårdt

ramt, fordi de har belastende arbejde og ofte arbejder ensidigt. Derfor føler de sig hårdt ramt af, at BST-udbygningen

sættes i bero.


- Det er hovedløs gerning at stoppe her. Især fordi BST''erne skulle til også at arbejde

med rummelighed og sundhedsfremme, som er nødvendigt, når der skal forebygges. Vi er dybt bekymrede for, at det her skader førtidsreformen,

der træder i kraft i 2003. Vi leverer desværre mange førtidspensionister. Derfor er det så vigtigt at forebygge,

fastholde og integrere - ellers udstødes vores medlemmer til ingenting, konstaterer KAD''s forbundssekretær Ulla Sørensen.


KAD''s

kvinder fylder meget i rengøringsbranchen, som består af meget små virksomheder, der ikke selv er gearet til at

gøre lave forkromede projekter for arbejdsmiljøet.


- Arbejdsmiljøet er for vigtigt til, at der skal forhandles

om det. For forhandlinger ender oftest med kompromisser. Derfor er der brug for lovregulering, siger Ulla Sørensen.


Mild

form for tvang

Arbejdsmiljøsekretær i FTF Gitte Daugaard tror ikke på, at virksomhederne pålægger sig

selv udgifter til arbejdsmiljøet, hvis de ikke er tvunget til det.


- Erfaringen viser, at virksomhederne er glade for

BST, når de er kommet inden for dørene. Men jeg tror ikke på, at de vil tilslutte sig ad frivillighedens vej. For

så tænker de på konkurrenterne, der måske ikke bruger ressourcer på det. Det her handler om, at hvis

virkomheder ikke er udsat for en mildere form for tvang, så sker der ingenting, mener hun.

Hårdt spændt forI

BST Foreningen sidder direktør Anders Kabel og er meget slukøret. Hele BST-apparatet har i det seneste år arbejdet

på udbygningen.


Og lige nu er alle belastet af den uafklarede situation. Både ansatte i BST-systemet og i virksomhederne,

der har brug for hjælpen.


- Det værste er, at det fremadrettede forebyggende arbejde meget sjældent kommer

af sig selv. Derfor håber vi, at beskæftigelsesministeren vil genoptage udbygningen af BST-ordningen. Så kan man

i øvrigt sætte en bom ned og tænke over, om der skal ske en yderligere udbygning. Det vil være mere hensynsfuldt

og respektfuldt over for virksomhederne, siger Anders Kabel.


Han mener, at BST''ernes fordel er, at det er konkurrenceneutralt

for virksomhederne.


- Virksomhederne er spændt hårdt for. Og skal de selv sørge for langsigtede udviklingsprojekter

med arbejdsmiljøet, så når de aldrig til det. Virksomheden afsætter ikke en mand til at arbejde med arbejdsmiljø, hvis

ikke konkurrenten gør det, konkluderer Anders Kabel.