Har du også ventet længe? Regeringen varsler opgør med årelange ventetider ved klager over skat

Regeringen varsler et opgør med årelange ventetider ved klager over skatteafgørelser. Glædeligt, lyder det fra to brancheorganisationer, som dog også advarer om mulig trussel mod retssikkerheden.

Skatteminister Morten Bødskov (S) bebuder et opgør med lange ventetider på klager over skatteafgørelser. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Regeringen bebuder et opgør med lange ventetider på skatteafgørelser efter klager. Det fremgår af regeringens lovkatalog.

Dansk Erhverv og FSR Danske Revisorer tager godt imod forslaget, da de lange sagsbehandlingstider er til skade for retssikkerheden og retsfølelsen blandt borgere og virksomheder. Men de ser også med bekymring på en anden del af forslaget.

»Vi er glade for, at regeringen vil forsøge at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Det er et vigtigt element i retssikkerheden,« siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR Danske Revisorer.

Også Dansk Erhverv er overvejende positiv over for lovforslaget, der i øvrigt er en delvis udmøntning af en aftale mellem alle Folketingets partier fra december 2018, den såkaldte retssikkerhedspakke IV.

»Vi er generelt positive over for alle de her retssikkerhedsreformer og ønsket om at gøre noget for at nedbringe sagsbehandlingstiden, men vi er lidt skeptiske over for, om det virkelig kommer til at batte noget i forhold til sagsbehandlingstiden,« siger skattepolitisk chef Jacob Ravn, Dansk Erhverv.

Ventetid på 34 måneder

I første kvartal 2018 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager på tværs af afgørelsesmyndighederne på 29,4 måneder. Landsskatteretten toppede listen med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 34,2 måneder.

De lange sagsbehandlingstider skal ses i lyset af, at mængden af klagesager faldt frem mod 2018. Sagsbunken toppede i tredje kvartal 2016 med 33.136 sager, mens der ved udgangen af 2018 var 17.350 sager.

Jacob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv

»Når man har mange komplicerede skatteregler, så får du også mange skattesager. Hvis man tog det lidt mere alvorligt med kompleksiteten og i stedet prøvede at få ryddet lidt op, så ville vi ikke få så mange skattesager.«


Jacob Ravn fra Dansk Erhverv opfordrer den nye skatteminister til også at gøre noget ved mængden og kompleksiteten af skattelovgivningen, fordi det ifølge Dansk Erhverv vil reducere mængden af skattesager.

»Når man har mange komplicerede skatteregler, så får du også mange skattesager. Hvis man tog det lidt mere alvorligt med kompleksiteten og i stedet prøvede at få ryddet lidt op, så ville vi ikke få så mange skattesager,« siger Jacob Ravn.

Frit valg forsvinder

Dog ærgrer det både FSR og Dansk Erhverv, at borgere og virksomheder, der havner i en tvist med skattevæsenet, ikke længere selv frit kan vælge, om de vil have deres skattesag behandlet i Landsskatteretten eller i det lokale skatteankenævn.

»Vi vægter det højt, at danske skatteborgere og virksomheder kan få så god og korrekt en sagsbehandling som mulig. Derfor havde vi ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning gerne set, at fritvalgsordningen var blevet beholdt, i stedet for at i princippet alle sager fremover bliver behandlet i det lokale skatteankenævn,« siger Tom Vile Jensen.

Også Dansk Erhverv mener, at det skader retssikkerheden, at fritvalgsordningen bortfalder.

»Det går ud over retssikkerheden, at fritvalgsordningen ikke består,« siger Jacob Ravn.

Udgangspunktet for de nye regler er ifølge FSR, at alle »borgernære sager« skal i skatteankenævnet, mens skattetvister, der vedrører eksempelvis kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven kommer direkte i Landsskatteretten.

FSR havde gerne set, at tvister på flere skatteområder automatisk kom direkte i Landsskatteretten, eksempelvis virksomhedsskatteloven, men FSR glæder sig overordnet over, at der med lovforslaget tilføres ressourcer og flere skattefaglige medlemmer til klagesystemet.

»Vi havde gerne set, at ressourcerne, der i forslaget skal tilgå Skatteankenævnene, i stedet tildeles til Landsskatteretten som centralt afgørelsesorgan. Det skyldes, at fagligheden er stærkest i Landsskatteretten,« siger Tom Vile Jensen.