Handicappede skal i arbejde

Læs mere
Fold sammen
Handicappede skal have skiftet den beskyttede beskæftigelse og arbejdsløshed ud med job i rigtige virksomheder. Regeringen lancerede mandag en job- og informationsportal, der skal formidle kontakt mellem handicappede og virksomheder. Samtidig skal portalen informere om de muligheder, der er ved at ansætte en person med et handicap f.eks. mulighed for støtte. Portalen er en del af regeringens tolv-punktsplan "Handicap og Job".

- Hver femte voksne dansker har et handicap. De fleste klarer sig fint på arbejdsmarkedet. Men desværre er der også mange, der har svært ved at få et arbejde, eller som mister deres arbejde, fordi de ikke længere kan klare deres sædvanlige arbejdsopgaver. Det er for dumt. For der findes rigtig mange muligheder for at kompensere for et handicap. Men alt for få kender mulighederne og dermed løsningerne. Det vil vi gerne ændre på, siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, der mandag præsenterede den nye portal sammen med socialminister Eva Kjer Hansen.

Portalen er blevet til i et samarbejde mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen, DA, De Samvirkende Invalideorganisationer og en række større virksomheder.

2000 om året

Målet er at få 2000 flere i beskæftigelse om året, og hvert år skal andelen af virksomheder, der har personer med handicap ansat, stige med 1 procentpoint.

Håndværksrådet ser især informationsdelen som særlig relevant for de mindre virksomheder. Vicedirektør Ane Buch peger på, at de mindre virksomheder ofte først ser muligheden for at ansætte folk med nedsat arbejdsevne, når en handicappet enten banker på døren, eller en person i nærområdet enten bliver eller er ramt af et handicap.

- I en situation, hvor en handicappet søger et job hos en virksomhed, er det vigtigt at de let kan få overblik over regler og muligheder for støtte, siger Vicedirektør for Håndværksrådet Ane Buch.

Socialministeren peger netop på at mangel på information som hovedårsag til at virksomheder sorterer folk med handicap fra, når de skal ansætte folk.

- Hvis vi skal ændre holdninger, skal det gøres med viden. Mennesker med handicap er en værdifuld arbejdskraft lige som alle andre, men mange arbejdsgivere og kolleger er i tvivl om, hvad det vil sige at ansætte en person med handicap. Nogle gange bliver tvivlen så stor, at de opgiver på forhånd, siger Eva Kjer Hansen.

Hver femte voksne - svarene til næsten 700.000 danskere har nedsat funktionsevne. De 400.000 er allerede i arbejde. I dag findes der adskillige støtteordninger, der kompenserer for en medarbejders handicap.

Blind speditørHos den fem mand store shippingvirksomhed P. Poulsen Shipping & Forwarding A/S i Værløse har man i tolv år haft ansat en blind mand. Da virksomheden for 12 år siden stod og manglede en speditør var det naturlige valg Lars Raun-Jørgen.

- Han var tidligere ansat i en virksomhed, hvor jeg også var. Da virksomheden lukkede bød jeg ham indefor i vores virksomhed, siger afdelingsleder i shippingvirksomheden, Lars Poulsen. Valget faldt på ham, fordi de manglede en dygtig speditør. At han er blind, har det offentlige kompenseret for - blandt andet med løntilskud.

Lars Raun-Jørgensen har fået alle de nødvendige hjælpemidler fra Frederiksberg Kommune. Det drejer sig om en regnemaskine med talesyntese, en computer med talesyntese og en scanner. Og så er der førerhunden, der har sin faste plads på kontoret.

Læs mere på: www.ijobnu.dk

BOKS: Regeringens handicapplan

Regeringens handleplan "Handicap og job" indeholder blandt andet:

- Udvikling af et mærke til virksomheder, der er tilgængelige for både nuværende og nye medarbejdere med handicap

- Jobbeviser til den enkelte med handicap, som viser, hvad personen kan. Beviset kan bl.a. bruges i forbindelse med jobsøgning

- En job- og informationssøgningsportal for personer med handicap og virksomhederne

Kilde: Beskæftigelsesministeriet / www.bm.dk

BOKS: Fakta om funktionsnedsættelse

En funktionsnedsættelse er, når en person f.eks. har nedsat syn, nedsat hørelse, gigt, mobilitetsproblemer, hjerneskader eller er ordblind.

693.000 personer har en eller anden form for funktionsnedsættelse.

Af dem er hver tiende født med funktionsnedsættelsen.

Resten har erhvervet funktionsnedsættelsen senere i livet, hvor en tredjedel skyldes arbejde.

45 % har mobilitetsproblemer ¿ fx problemer med ryg, ben og arme

42 % har kroniske eller fremadskridende sygdomme ¿ fx hjerte-kar-sygdomme,

diabetes, kræft eller sklerose

7 % har psykiske lidelser fx depression

4 % har problemer med sanser og kommunikation fx blinde og døve

2 % er udviklingshæmmede eller har en hjerneskade

Kilde: Beskæftigelsesministeriet og "Handicap og beskæftigelse ¿ et forhindringsløb?", Socialforskningsinstituttet, 2004.