Handelsoverskud højere end forventet

Danmarks handelsoverskud steg til 2,2 mia. kr. i maj fra 0,9 mia. kr. i april. Det var mere end en række økonomer adspurgt af RB-Børsen forventede.

Det er en nedgang i importen af varer med 2,9 procent, der øger handelsoverskuddet, der i maj måned blev på 2,2 mia. kroner, ifølge sæsonkorrigeret tal fra Danmarks Statistik, der ikke medregner skibe.

Økonomer adspurgt af RB-Børsen havde ventet et handelsoverskud på 2,0 mia. kr. i maj, og deres estimater lå fra et overskud på 1,5 mia. kr. til et overskud på 3,0 mia. kr.

Nedgangen i importen ses i de fleste varegrupper, men særligt brændselsstoffer og varer til byerhverv bidrog til faldet.

Med overskuddet blev handelsbalancen rettet lidt op på det lille overskud i april.

"Det er et stigende overskud, der skal finde sin forklaring i et betydeligt fald i importen," siger seniorøkonom i Jyske Bank, Peter Skøttegaard Øemig og peger på, at den svagere importvækst er en indikation på, at den hjemlige efterspørgsel ikke er helt så stærk længere.