Handelsbalance går nedad: Laveste niveau i syv år

Handelsbalancen faldt i oktober til det laveste niveau siden december 2008. Handelsoverskuddet er ifølge Danmarks Statistik nu nede på fire milliarder kroner.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Eksporten af varer faldt 1,2 pct., mens importen steg med 1,7 pct. i oktober, og det resulterede i et mindre end ventet overskud på handelsbalancen i Danmark. Overskuddet på handelsbalancen endte på 4,0 mia. kr. mod en forventning om 4,7 mia. kr.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

- Stigningen i importen skyldes blandt andet et øget køb af maskiner og råstoffer undtaget brændsel. Handelsoverskuddet faldt 1,4 mia. kr. og endte på 4,0 mia. kr., hvilket er det laveste niveau siden december 2008. Det viser tallene eksklusive skibe og fly med videre, når der korrigeres for normale sæsonudsving, skriver Danmarks Statistik.

I oktober var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 10,1 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Tidligere lød tallet på 12,8 mia. kr.