Handel er hårdere ramt end byggeri

Engroshandelen oplever fald i salget på næsten 50 procent i visse brancher. Også reeksport af maskiner og udstyr er faldet drastisk.

Detailhandlen med udvalgsvarer og engroshandlen maskiner, it, metaller og komponenter er endnu hårdere ramt af den økonomiske krise end byggeriet.

Det fremgår af en ny konjunkturanalyse fra DI Handel, der organiserer engroshandelen og visse dele af detailhandlen. Samtidig er de grossister, der lever af danske industrikunder og af reeksport af maskiner, udstyr og komponenter, i svære afsætningsproblemer.

DI Handel noterer i konjunkturanalysen, at omsætningen i april i år var 20 procent lavere i handelserhvervene end i samme måned i fjor.

Eksportomsætningen faldt hele 24 procent, og hvad værre er: Intet tyder umiddelbart på en bedring. Tværtimod ser det ud til, at grossister og detaillister bevæger sig på bunden af en U-formet lavkonjunktur, som godt kan trække ud.

Analysen bygger på april-tal, da omsætningsstatistikken er forsinket på grund af regeringens udskydelse af fristerne for virksomhedernes moms-indbetalinger.

Tankstationer i sort.

- Det er drastiske tal. Især den del af engroshandelen, der har industrien som kunder, er ramt og kommer først i gang, når vi igen ser et opsving i industrien, siger Peder Søgaard-Pedersen, politisk konsulent i DI Handel.

Han har svært ved at se grønne spirer i den aktuelle udvikling, men siger, at der er tegn på en vis stabilisering af omsætningen – specielt inden for detailhandlen.

Handelserhvervene har da også fortsat negative forventninger til 2009. Først i 2010 begynder man at kunne øjne en fremgang.

I øvrigt kan det ses i statistikken, at brancher med tilknytning til transport og bil-området har det rigtig skidt.

Servicestationernes april-omsætning var således 45 procent lavere end i samme måned i fjor, mens handel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer faldt med 20 procent.

Andre store tabere er engroshandelen med maskiner, hvor omsætningen faldt 35 procent i april sammenlignet med den tilsvarende måned i fjor. Engroshandlen med metaller blev næsten halveret. Byggeriets grossister har typisk en tilbagegang på 25 procent i omsætningen.

Der følger ikke politiske krav i halen på konjunkturundersøgelsen fra DI Handel.

- Den her krise er primært noget virksomhederne må tilpasse sig, siger Peder Søgaard-Pedersen.