Hårde fængsels- og bødestraffe for hvidvask

To mænd bag københavnsk vekselkontor idømmes hver seks års fængsel i sag om hæleri og hvidvask.

ARKIVFOTO Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Nissen

To københavnske mænd er ved Københavns Byret bvlevet idømt hårde straffe for at hvidvaske 184 mio. kroner igennem et mindre vekselkontor i København.

»Seks års fængsel og en bøde på 92 mio. kr. er en hård, men passende straf til de to københavnske mænd og et vekselkontor, som Københavns Byret i dag har kendt skyldige i hæleri og forsøg herpå af særlig grov beskaffenhed«. Det vurderer straffesagens anklager Karina Ankergren fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - i daglig tale Bagmandspolitiet i en pressemeddelelse.

Opklaringen af sagen er resultatetet af et godt og effektivt samarbejde mellem Københavns Politis Task Force Pusherstreet og Bagmandspolitiet.

»Dommen sender et tydeligt signal til alle i branchen om, at brud på den tillid som hvidvasksystemet bygger på ikke tolereres og betragtes som værende meget alvorligt. Det var særdeles groft hæleri og forsøg herpå for enorme beløb. Der blev illegalt omvekslet 184 mio. kroner, og alle alarmklokker ville bimle og bamle i enhver normal vekselvirksomhed. Der blev i forbindelser med vekslinger i butikkens kælderlokale foretaget tildækning af overvågningskameraet, ligesom der blev vekslet meget store beløb i vekselkontoret uden, at det blev noteret som transaktioner,« siger Karina Ankergren.

Hun forklarer, at de to mænd, der er henholdsvis 66 og 33 år, efter rettens vurdering ikke har været i tvivl om, at pengene kunne stamme fra kriminalitet. Med hælerierne og overtrædelserne af hvidvaskloven kan de to mænd og vekselkontoret have medvirket til, at organiserede kriminelle slørede udbyttet af deres kriminalitet.

»Man overtræder flere bestemmelser i loven om hvidvask, når man gang på gang veksler hundrede tusinder eller millioner af kroner til 500 euro-sedler uden at spørge om noget som helst og uden at informere myndighederne. Dermed omgik de bevidst hele hvidvasksystemet, der er opbygget for at gøre det sværere for bander og organiserede kriminelle at skjule deres udbytter, ved at give myndighederne mulighed for effektiv kontrol samt mulighed for at efterforske hvidvask og terrorfinansiering,« siger Karina Ankergren.

Sagen får alvorlige konsekvenser for vekselkontoret, direktøren og den ansatte. De to mænd blev idømt hver 6 års fængsel, mens selskabet blev idømt en bøde på 92 mio. kr. Herudover sætter dommen en effektiv stopper for direktørens og vekselkontorets virke i branchen, da begge blev frakendt retten til at drive vekselvirksomhed og beskæftige sig hermed.

De to mænd har anket dommen til landsretten, og selskabet har udbedt sig betænkningstid.