Hård kritik mod erhvervsråd og Silkeborg kommune

Der skal en mere handlingsorienteret indsats til for at fremme erhvervsudviklingeni Silkeborg. Den besked kan det fælles erhvervsråd for Silkeborg, Gjern og Them kommuner udlede af de samtaler, som en ekstern konsulent har gennemført med 40 personer i september og oktober.

Det fremgår, at erhvervsrådet ikke er det sted, hvor erhverv og kommune mødes for at lægge strategier for erhvervsudviklingen. Det er der mange grunde til, men der peges på, at bestyrelsen i erhvervsrådet ikke er slagkraftig og tung nok i forhold til, hvem der kunne have siddet i den. Det næves også, at rådet er uden økonomisk styrke, og at kommunen ikke vil den åbne dialog og samarbejdsform. Silkeborg Kommune beskyldes ganske enkelt for ikke at have vilje til at sætte fokus på erhvervslivet og en styrket erhvervsudvikling, og at initiativer ikke sker i samspil med erhvervet men inden for kommunekontorets mure. Mange peger på, at der i Gjern og Them kommuner er en helt anden positiv samarbejdsvilje. Storebror har med andre noget at leve op til, når erhvervsstrukturen i storkommunen bliver en anden.

Mens Silkeborg er præget af finans, IT og bilforretninger, er Kjellerup og Gjern kommuner præget af møbelproduktion, mens der i Them er meget blandet erhverv.

De udspurgte ser gerne dannet et udviklingsnetværk, der kan være ramme for samspil og samarbejde om erhvervsudviklingen i Silkeborgområdet. Mange mener, at udviklingsnetværket kan bringe de fire kommuner og erhvervslivet sammen og tegne den kommende storkommune. I interviewene gives udtryk for en række fokusområder:

Møbler, bolig og indretning er vækstbrancher, og kunderne sætter pris på design og kvalitet selv ved billige møbler. Ved fokus og samarbejde kan Silkeborg blive et bolig- og indretningsmekka med produktion, der går ud over landets grænser.

Det foreslås at etablere et netværk af direktører, liniechefer og udviklingschefer, som med deres viden kan hjælpe iværksættere.

Kulturelle og kreative fag som kunst, brugskunst og design hænger fint sammen med andre fokusområder som sundby/kurby og alternativ turisme og kan være et led i disse satsninger.

Silkeborg skal udvikle event/begivenheder. Billedet af byen som et godt sted at bo skal fastholdes.

En velkomstkomite kan tage imod nye virksomheder og borgere og være med til at indlemme dem i byens eksisterende erhvervsliv. Det kan ske på mange måder via f.eks. Rotary, SIF, erhvervsrådet eller Roundtable.

Udmeldingerne var hårde, men det fremgår af interviewene, at det ny Silkeborg har mange muligheder for at udvikle sig på en række områder, hvis man vil.

Formanden for erhvervsrådet, direktør Jørgen Therkelsen, DAI Gruppen, har ikke ønsket at medvirke i artiklen.