Hård kritik af ekstraregning til nye ejendomsvurderinger

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) får nu kritik af regeringens tre støttepartier, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og de Konservative, for at bede om ekstra penge til det meget omdiskuterede ejendomsvurderingssystem.

Skatteministeren Karsten Lauritzen Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

På Christiansborg bliver en ekstraregning for det nye system til ejendomsvurderinger mødt med forbløffelse og kritik.

Det nye ejendomsvurderingssystem, der skal erstatte det nuværende stærkt kritiserede og fejlbehæftede system, kommer efter alt at dømme til at koste mindst 837 millioner kroner. Det er 437 millioner kroner mere, end regeringen offentligt har budgetteret med.

»Det er fuldstændigt vildt. Jeg forbavses gang på gang over, hvor mange penge det er muligt at formøble i Skat. Det virker som om, at fordi man er den myndighed, der indkræver skattekroner, så er der ingen overlægger for, hvor mange penge man kan bruge på eksempelvis IT-udvikling og forvaltning,« siger Merete Riisager, skatteordfører i Liberal Alliance.

Systemet til vurdering af ejendomme er en af de største skandalesager i nyere tid. Allerede i 2013 rettede Rigsrevisionen en sønderlemmende kritik mod Skat, fordi tusindvis af boligejere oplevede, at den offentlige vurdering af ejendomme afveg væsentligt fra den reelle værdi.

Til efteråret skal partierne på Christiansborg forhandle om, hvordan det nye ejendomsvurderingssystem skal skrues sammen. Mange faktorer er fortsat ubekendte, men ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) er det helt nødvendigt med de ekstra 437 millioner kroner til et bedre datagrundlag, hvis det kommende vurderingssystem skal fungere. I forvejen er der afsat omkring 400 millioner kroner til udviklingen af selve systemet.

Karsten Lauritzen bad onsdag Folketingets Finansudvalg om at godkende den store ekstraregning, og det vækker undren, at det sker før de politiske forhandlinger er i gang:

»I dette tilfælde bruger man over 400 mio. kroner på udviklingen af et enkelt IT-system, og der afsættes et tilsvarende beløb til datatjenester, der skal bruges i systemet. Dette skal ses i lyset af, at vi slet ikke har indledt forhandlinger om ejendomsværdibeskatningen endnu. Flere partier har udtrykt ønske om helt at omlægge beskatning af ejendom, og der er derfor en risiko for, at nogle af pengene vil være spildt,« siger Merete Riisager.

Samme undren kommer fra skatteordfører Brian Mikkelsen fra de Konservative, der helt ønsker at fjerne ejendomsskatterne:

»Vi er meget overraskede over ekstraregningen, som vi først lige har hørt om. I forvejen er der brugt mange penge på det her projekt, og det kan risikere at være spild af skatteborgernes penge, da vi først til efteråret skal sættes os ned og lave en aftale om et nyt system. Jeg synes, at det er underligt, at regeringen tager forskud på de forhandlinger,« siger Brian Mikkelsen.

Dennis Flydtkjær, skatteordfører for Dansk Folkeparti, er enig:

»Det virker besynderligt, at man beder om en ekstrabevilling til et system, som man ikke ved, om der er politisk opbakning til. Det kan nemt ende med at være spildte penge, og regeringen burde have taget en politisk drøftelse inden det her skridt,« siger Dennis Flydtkjær.

Hos Socialdemokraterne synes man, at det er ærgerligt, at det bliver dyrere, men man støtter dog en yderligere bevilling til systemet.

»Så kan man i sit stille sind huske på, hvordan Venstre var meget lidt hjælpesomme, da vi knoklede med at få ryddet op på området i vores regeringstid. Men Socialdemokratiet hjælper selvfølgelig til med at bane vej for et nyt vurderingssystem. Det ville bare klæde regeringen, hvis den ikke kun bad os sende flere penge, men faktisk inviterede til en reel politisk drøftelse om et kommende vurderingssystem. Også det har regeringen udskudt og forlænget den periode, hvor danskerne er i ingenmandsland i forhold til vurderingen af ejendomme,« siger Socialdemokraternes skatteordfører, Jesper Petersen.

Der opkræves hvert år omkring 40 milliarder kroner i boligskatter.