Hård kamp om organisering af frit-valgs virksomheder

Kommunernes brug af private aktører inden for ældreplejen, det såkaldte fritvalgsområde, giver kamp om organiseringen

af virksomheder, der opererer på området.Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) dannede i maj måned sin egen arbejdsgiverorganisation

på området, KA Pleje, som nu sammen med Dansk Handel & Service (DHS) og Handel, Transport og Serviceerhvervene, HTS, skal

kæmpe om både de store og små virksomheders gunst.Umiddelbart efter sin dannelse lykkedes det KA Pleje at

tegne overenskomst med Forbundet af Offentlige Ansatte dækkende private virksomheder inden for ældrepleje.Med den

i hånden iværksætter KA Pleje i de kommende måneder en kampagne for at få flere virksomheder i sin fold.Håbet

er, at man inden for en fem-årig periode organiserer et antal virksomheder, der svarer til halvdelen af omsætningen i

branchen.I øjeblikket mangler godt 100 kommuner endnu at tilbyde frit valg, hvorfor flere virksomheder må formodes

at komme på banen. Godt 150 virksomheder er godkendt på fritvalgsområdet.På nuværende tidspunkt

har KA Pleje fire medlemsvirksomheder.- Vi er en ny organisation og satser udelukkende på fritvalgsområdet, hvilket

adskiller os fra Dansk Handel & Service og HTS. Vi er således ikke underlagt en bestyrelse, som samtidig skal tænke

på andre områder også, siger KA Plejes direktør Karsten Høgild.Han tror dog, at de forskellige

organisationer samlet kan øge fokusset på området.

Ikke samme produkt

DHS byder på forhånd

KA Pleje velkommen på området, men mener generelt ikke, at de to organisationer tilbyder det samme produkt. Dels fordi

DHS tilbyder mange netværk og samtidig har en stolt tradition på overenskomstområdet.- Samtidig må jeg

tage afstand fra tanken om, at fritvalgsområdet kan drukne blandt vores andre interesseområder. I og med vi har en hel

sektion for servicevirksomheder fylder området en del, understreger DHS''s markedschef for serviceområdet, Heidi Schütt

Larsen.Tidligere organiserede DHS en overvejende del af hjemmeservicevirksomhederne, men efter ordningen blev nedlagt, har mange af

disse budt ind på fritvalgsområdet. Derfor har DHS i forvejen en del af virksomhederne på området i folden.De

beskEæftiger sig dog også med andre former for service, så derfor er det svært at opgøre det præcise

antal af medlemsvirksomheder, der har med fritvalgsområdet at gøre.Heidi Schütt Larsen skønner selv

antallet til omkring 125.

NaturligtHTS finder det ikke mærkeligt, at en ny organisation nu har meldt sin ankomst

på fritvalgsområdet.- Det er kun naturligt, at flere vil give gode tilbud til aktørerne. Man har for eksempel

set det på både it- og biotekområdet, siger kommunikationschef Carlos Villaro Lassen, HTS.HTS har 20 medlemmer

på fritvalgsområdet, som for de flestes vedkommende har opgaver i flere kommuner på samme tid.Carlos Villaro

Lassen ser dog ikke KA Pleje som nogen decideret trussel i kampen om nye medlemmer og udelukker da heller ikke et samarbejde med den nye

organisation i konkrete sager.