Håndværksrådet: Flere i praktik nu

Vores svenske naboer er misundelige på den danske måde at drive erhvervsskoler på. Det skulle de meget gerne blive

ved med at være. Det er ikke andet end fem år siden, at de danske erhvervsskoler blev kåret til verdens bedste,

men siden da her det været så som så med resultater. Problemet har været antallet af praktikpladserne ude

i virksomhederne, der er stadigt faldende.

Bange for konsekvenser

Håndværksrådet er bange for de langtrækkende

konsekvenser og vil have at virksomhederne tager sig sammen og tager flere lærlinge ind.- Vi vil gå ud med en meget

kraftig opfordring til vores medlemmer, om at de skal til at få ansat nogle lærlinge. Grunden til at vi gør det

er, at vi synes at de skal gå ind og kvittere for det forlig, der blev indgået i november, hvor vi fik lavet en række

forbedringer i form af nedbragt skolepraktik, strammet op på faglig mobilitet og så videre, fortæller chefkonsulent

fra Håndværksrådet Anne Holm Sjøberg.

Er for tøvendeAt Håndværksrådet

melder så kraftigt ud er, fordi de mener at virksomhederne har været tøvende med at ansætte lærlinge

og elever. De venter med at ansætte til de gode tider, og det skal de passe på med, for til den tid kan det være

for sent at ansætte.Praktikforliget fra november hvis vilkår er beskrevet i boksen, er netop nu til grundig vurdering,

og går det ikke snart den rigtige vej, frygter Håndværksrådet at regeringen over sommeren vil komme med indgreb,

der kan ramme bredt.- Det værste vi kan forestille os er, at man i højere grad går mod rene eller delvise

skoleuddannelser. De vil sige at de må give de elever, der ikke kan finde en praktikplads, muligheden for at gennemføre

uden at være i praktik. Og det scenarium vil vi helst ikke have, fastslår Anne Holm Sjøberg.Allerede i det

sidste forlig blev der indført en uddannelse kaldet EUD+, som siger, at man kan tage anden del af skoleopholdet uden praktik,

og det er en model hun er betænkelig ved.

Frafald på skolerneFor at undgå det for Håndværksrådet

værst mulige uddannelsessystem, vil de agitere via egne fagblade, hvor de kraftigt vil opfordre til at det er tid til at ansætte

nogle elever. Allerede nu klager eleverne over for mange undervisningstimer, og det giver frafald på skolerne.- Vi håber

meget at kampagnen vil hjælpe, men det er klart, at det er et langt sejt træk. Hvis ikke man viser en uddannelsesvilje

nu, kan det ende med skoleuddannelser, og det er der ikke nogle af vores virksomheder, der vil have, siger Anne Holm Sjøberg.Kampagnen

er under forberedelse, og for Håndværksrådet vil meldingen til virksomhederne være helt klar:- Gå

ud og ansæt de elever nu, og sørg derefter for at uddanne de gode medarbejdere, som I skal trække på de kommende

år.