Håndværk og servicefag holdes ude af København

Standsningsforbudet i Københavns City Gods ordningen er ensbetydende med meget besvær for erhvervslivet og ekstraudgifter

for områdets beboere.


- Jeg kan efter 1. februar ikke længere tage ind og reparere folks tv i Københavns cityområde,

middelalderbyen, med mindre, folk er parate til ekstra at betale 600 kr. for arbejdet. Det er udgiften til en dispensation på

325 kr. og den tid, hvor jeg bagefter skal udfylde papirer til city gods-ordningen.


Det siger Svend Rasmussen, indehaver af B&O

Servicecenter i Lyngby.


Han kan godt forstå, at der skal gøres noget for miljøet, men ikke at man har valgt

3,5 tons som grænse for de varebiler, der kan køre uden dispensation.


- Vi har fået at vide, at vi kan få

dispensation, hvis vi kan fylde bilerne med 60 pct. af nyttelasten. Det kan vi ikke med en servicebil og slet ikke med tv-apparater,

der ikke vejer ret meget. Det samme gælder jo også for andre håndværkere, der blot kører med værktøj

og reservedele.

Værst for de ældre

Svend Rasmusen og hans folk kører til 17 B&O forretningen på Sjælland

og i København, heriblandt to i city. Dertil kommer reparation hos firmaer og private i området, hvor der bor mange

med B&O-udstyr, som er Svend Rasmussens speciale.


- Jeg kan vælge at få en mindre bil, men så kan jeg jo

ikke have varerne med. De vejer ikke meget, men de fylder meget p.g.a. den omfattende emballage. Det vil især gå ud over

ældre mennesker, der ikke lige selv kan bakse et nyt tv hjem til lejligheden i indre by, siger Svend Rasmussen.


City gods-ordningen

træder i kraft i Københavns middelalderby 1. februar. Det betyder, at alle biler over 2,5 ton skal have tilladelse til

at standse i denne del af hovedstaden, og ignorerer man forbudet, risikerer man at få en p-afgift.


Forbudet omfatter alle

last- og varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.500 kg.

DispensationerDer er dog undtagelser. City gods-ordningen

gælder ikke for elbiler, biler registreret til persontransport - bl.a. busser, handicaptransporter, autocampere m.fl. - samt

specialkøretøjer så som udrykningskøretøjer og biler, der hører hjemme i området. Dertil

kommer biler med dispensationer fra politiet til standsning og parkering i området, biler med en totalvægt over 2.500

kg med gyldig erhvervslicens tillige med biler med beboerlicens til beboerzonerne: Nørrevold-kvarteret (NV), Kgs. Nytorv-kvarteret

(KN) og Rådhus-kvarteret (RH).


Alle last- og varebiler med en totalvægt på over 2.500 kg skal have certifikat

til at standse. Det gælder også, når beboere og forretninger i området modtager varer, hvad enten der er tale

om varer til forretninger eller en ny sofa til lejligheden.


Ordningen gælder for håndværkere eller specialkørsel

så som udstyr til et musikarrangement eller lignende.


Dispensation kan man dog søge om, og et certifikatet findes

i tre udgaver.

Tre slags certifikatDet grønne city gods-certifikat stiller krav til motorens alder og udnyttelsen af bilens

lastekapacitet. Det grønne certifikat giver som det eneste adgang til en række nye læssezoner.


Det gule certifikat

er en dispensation, som man kan ansøge om, hvis man ikke umiddelbart kan opfylde betingelserne for at få grønt

certifikat.


Det røde certifikat er et éndagscertifikat beregnet til køretøjer, der kun sjældent

kommer i middelalderbyen. Der er ingen særlige krav eller betingelser tilknyttet det røde certifikat.


Man kan også

læse city gods -ordningens hjemmeside:


http://kk.dk/citygods