Guide til Guld1000-listerne

Her er metodebeskrivelsen til Berlingske Business Magasins Guld1000-liste – et unikt overblik over toppen af dansk erhvervsliv rangordnet efter omsætning.

Guld1000-listen omfatter Danmarks 1.000 største virksomheder rangordnet efter omsætning. Datterselskaber, der er konsolideret 100 procent ind i et andet selskab på listen, indgår ikke. Internationale holdingselskaber, der alene er placeret i Danmark af skattehensyn og ikke har aktiviteter her i landet, figurerer ikke.

Branchetabellerne omfatter alle selskaber på Guld1000-listen samt datterselskaber, der arbejder i andre brancher end moderselskabet.

Finanstabellerne omfatter de 70 største finansielle virksomheder målt på indtægter.

Talmaterialet er indsamlet ved gennemgang af virksomhedernes regnskaber. Medmindre andet er anført i noterne, følger tallene en fælles regnskabsstandard og er således indbyrdes sammenlignelige. Oplysningerne er hovedsageligt koncerntal og omfatter regnskabsåret 2016, hvor intet andet er anført. En række virksomheder udarbejder ikke koncernregnskab i Danmark. Her er tallene for moderselskabet.

For en række koncerner er største datterselskab eller kendenavn angivet i parentes. Redaktionen på talmaterialet bag Guld1000 er afsluttet 13. september 2017.

Omsætning

Omsætning er ekskl. skatter og afgifter og inkl. evt. ophørende aktiviteter, hvor det er muligt.

Ændring i omsætning omfatter både egen vækst og ændringer som følge af fusion, opkøb eller frasalg.

Resultat

Driftsresultat beregnes som resultat efter afskrivninger men før finansielle poster, skat og ekstraordinære poster. Indtægter fra salg af datterselskaber og lignende er som hovedregel en finansiel indtægt.

Resultat efter skat er opgjort efter minoritetsaktionærers andel.

Overskudsgraden beregnes som driftsresultat i procent af omsætningen.

Kapital

Egenkapital er ekskl. minoritetsandele.

Egenkapitalforrentning beregnes som nettoresultat i procent af den gennemsnitlige egenkapital for 2016 og 2015 (ekskl. minoritetsinteresser). For virksomheder med en soliditet på under fem procent i 2016 eller negativ egenkapital i 2015 er egenkapitalforrentningen ikke opgjort.

Afkastningsgraden beregnes som driftsresultat i procent af den gennemsnitlige balance.

Soliditetsgraden beregnes som egenkapitalen ekskl. minoritetsinteresser i procent af balancen.

Ansatte

Antal ansatte omfatter typisk det gennemsnitlige antal heltidsansatte.

Når tallene mangler

* i.o. = ikke oplyst

* i.m. = ikke muligt/ingen mening.