Grøn strøm forsvinder ud i det blå

Den massive udbygning af vedvarende energi i Norden gør elforsyningen ustabil. I værste fald går den klima-rigtige elektricitet til spilde.

Læs mere
Fold sammen

De nordiske lande vil øge mængden af især vindmølleenergi så kraftigt i de kommende år, at elforsyningen bliver mere ustabil. Det skriver dagbladet Ingeniøren.

I alt vil der i 2009-2012 blive opført enheder med en kapacitet på over 7.500 MW - eller hvad der svarer til ni nye Avedøre-kraftværker. Og i værste fald må myndighederne koble vindmøllerne ud, så den grønne strøm går tabt.

Problemet er, at elsystemet havarerer, hvis der bliver produceret for meget strøm i forhold til forbruget.

Det problem kan løses på tre måder. Strømmen kan eksporteres ud af Norden. Elforbruget kan øges. Eller vindmøllerne kan sættes i stå.

Desværre tyder det på, at sidste mulighed er den mest realistiske. Kapaciteten i elkablerne fra Danmark til Tyskland udnyttes allerede fuldt ud, og elforsyningen i norden er ikke indrettet til at øge forbruget med for eksempel tvangsindkobling af varmesystemer eller vaskemaskiner.

Intelligente elmålere
Per Lund, systemudviklingschef i Energinet.dk, som er ansvarlig for transmissionsnettet, slår fast, at situationen kræver handling:

- De nuværende planer kræver en meget stor udbygning af transmissionsnettet, hvorfor de involverede lande arbejder meget tæt sammen for at løse opgaven, siger han til Ingeniøren.

Blandt andet arbejdes der på at effektivisere systemet med såkaldte intelligente elmålere til industrien, der kan styres efter prisen på el.

30 procent af Danmarks energi skal komme fra vedvarende energikilder i 2020. Hvilket vil betyde, at halvdelen af vores strøm er grøn i 2020.