Grådighed og magtsyge skal med på skoleskemaet

Der er for lidt grådighed, magt og frygt i de danske skoler, lyder det provokerende budskab fra professor i iværksætteri

Søren Hougaard. Han barsler i øjeblikket med en bog med arbejdstitlen "Forretningsideen", hvori en af konklusionerne

er, at iværksætterevne er noget man kan lære i skolen. På den baggrund opfordrer han uddannelsessystemet -

lige fra folkeskoler til universiteter - til at indrette sig, så man skaber flere iværksættere.

Vindere

og tabere

- Hvis man tror, at iværksætteri er en medfødt evne, så er man jo overladt til den forestilling,

at vi har det antal iværksættere, vi nu engang har. Sådan er det ikke. Evnen og viljen til at blive iværksætter

er tværtimod en kompetence, der kan læres og udvikles igennem undervisning, siger Søren Hougaard, der udover professoratet

på Handelshøjskolen i København også har flere års erfaring med at investere i iværksættere igennem

sit investeringsselskab AMS Group A/S.Fokus på individualisme, på risikovilje og på præstationstrang

er de pænere ord for, hvilke dyder, han mener, der skal fremelskes. Men det danske uddannelsessystem er mere fokuseret på

at skabe hele mennesker end på at skabe succesrige iværksættere.Pædagogikken er baseret på plads-til-alle-princippet,

som, ifølge iværksætterprofessoren, virker undertrykkende over for den enkeltes præstationer. Stod det til

ham skulle der flere farlige fag ind i undervisningen, hvor man kan vinde og tabe.

Flere successer- Jeg forlanger ikke,

at folkeskolen ændrer radikalt på sine pædagogiske principper, men der bør oprettes fag, som giver plads

til individualistisk succes, men hvor der samtidig er en risiko for individuel fiasko, siger Søren Hougaard.Ved at give

børn nye typer opgaver, hvor der ikke er en facitliste at rette sig efter, vil man opnå flere individer med evne til

at se muligheder erhvervsmæssigt, og som desuden har risikoviljen til at forfølge mulighederne. Netop evnen til at se

nye muligheder og starte succesrige virksomheder, bliver en af de vigtigste kompetencer for et land som Danmark, forudser Søren

Hougaard.Danmark er et land, som skal leve af iværksættere i højere grad end mange andre lande. Det skyldes

bl.a. tendensen til, at danske virksomheder købes op, når de får en vis succes og en vis størrelse.-

En stor andel af vores allerdygtigste virksomheder bliver købt op af store internationale koncerner. For at bevare et højt

antal konkurrencedygtige virksomheder er vi nødt til at skabe et højt antal iværksættere, som udvikler nye

vækstvirksomheder, siger Søren Hougaard.