Gode udsigter for Goodyear

Koncernen har været igennem en stor sparerunde og har forbedret afsætningen på de globale markeder.

Norge

ophæver begrænsning

(OSLO) Norge ophæver alle begrænsninger i olieproduktionen.


Olie- og energiminister

Einar Steensnæs siger til "Aftenposten", at beslutningen er taget på baggrund af en langt bedre balance på

det globale oliemarked og i forventning om, at efterspørgselen stiger i det næste halve år.


Norges beslutning

er sket uden kontakt med OPEC. I første halvår vedtog Norge ensidigt, at begrænse den norske olieproduktion til

3,02 millioner tønder pr. dag.Svensk eksport i stærk vækst

(STOCKHOLM) Sveriges eksport vokser meget

stærkere end ventet. Det er navnlig eksporten til USA og de nordiske nabolande, der er taget til i omfang. Det fremgår

af beregninger foretaget af Konjunkturinstitutet, der anslår bruttonationalproduktets vækst til 1,7 pct. mod tidligere

1,3 pct. BNP er summen af et lands produktion og tjenesteydelser. KI siger, at det først og fremmest er personbiler og lægemidler,

der har solgt godt på de udenlandske markeder, men også teleprodukter er med igen. I årene 2000 og 2001 nærmest

halveredes afsætningen af teleprodukter. KI regner med, at årets tilvækst i eksporten bliver 2,6 pct. eller mere

end det dobbelte af det ventede, skriver "Dagens Nyheter".USAs handels-balance(WASHINGTON) USAs handelsbalance

viste for april et underskud på 32,48 mia. dollars. Værdien af eksporten steg med 1,7 mia. dollars til 80,11 mia. dollars,

mens importen steg med 5,2 mia. dollars til 116,05 mia. dollars.


For årets fire første måneder er det amerikanske

handelsunderskud 130,8 mia. dollars mod 129,6 mia. dollars i samme periode i fjor.Konkurser i Tyskland(BERLIN) I Tyskland

ventes antallet af konkurser i år at stige til 60.000 og dermed sætte en rekord for tiden siden Anden Verdenskrig. Kreditvurderingsselskabet

Creditreform siger, at i alt 40.000 virksomheder efter alt dømme må dreje nøglen om og dertil kommer, at 20.000 privatpersoner

må erklære sig konkurs.


En forbedring af de økonomiske udsigter i Tyskland vil ikke få nævneværdig indflydelse.

Hvad angår privatpersoner er der allerede tilmeldt 14.500 konkurser.


Det er det dobbelte fra samme periode i fjor.


For

virksomheder er stigningen i samme periode 25,2 pct. til 18.800 allerede anmeldte konkurser.