Gode og dårlige økonomiske nyheder

Som så ofte før er der økonomiske indikatorer, som peger i forskellig retning.

Konjunkturtallene i Europa er bedre end frygtet, og Brexit har tilsyneladende ikke påvirket hverken USA eller eurozonen. Fold sammen
Læs mere
Foto: KACPER PEMPEL
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Konjunkturtallene i Europa er bedre end frygtet, og Brexit har tilsyneladende ikke påvirket hverken USA eller eurozonen. De seneste nøgletal er pæne, og samtidig står det klart, at den lempelige pengepolitik – med meget lave renter – vil fortsætte endnu længere, end man forventede.

I både USA og Europa ser det ud til, at de korte renter bliver tæt på nul procent langt ind i 2018. Det er en god nyhed for boligejere og aktieinvestorer. Det betyder nemlig, dels at boligydelserne bliver nede på det lave niveau, dels at investorerne intet reelt alternativ har til at købe aktier.

Aktieudbytterne er klart højere end de tilsvarende renter – det gælder både USA og Europa, og derfor forstærkes aktiekøbene. Aktierne er meget »billige«, når man sammenligner med obligationsrenterne. Gennemsnittet for den europæiske virksomhedsrente for kvalitetsvirksomheder er på 0,5 pct. p.a. Det svarer til, at man som obligationsinvestor betaler 200 kr. for at få en kr. i årligt afkast.

Europæiske kvalitetsaktier handler til en gennemsnitlig børskurs, der indebærer, at man som aktieinvestor betaler 18 kr. for at få en kr. af virksomhedens årlige indtjening. Så længe de pengepolitiske myndigheder (ECB) fortsætter denne politik og holder renten i et jerngreb omkring nul pct., vil man tvinge investorerne over mod aktiemarkedet. Det betyder, at Bull-markedet for aktier fortsætter nogen tid endnu.

Udsigt til langvarig nedtur

Den lave rente betyder, at man fortsætter den økonomiske vækstperiode, der startede i 2009 lige efter finanskrisen. Måske kan man forlænge konjunkturen med to eller tre år. Men den dårlige nyhed – som følger med denne pengepolitiske strategi – er, at vi derefter kommer i en situation, som bliver næsten umulig at tackle med traditionel økonomisk politik. Både finanspolitikken (statsgæld på 100 pct. af BNP) og pengepolitikken (renter på nul pct.) er nemlig udnyttet til det yderste, og derfor kan den næste økonomiske nedtur blive meget langvarig og svær at håndtere.

Dette bliver i Europa forstærket af den demografiske udvikling. Vi lever længere og får meget få børn. Vi tvivler på, at det offentlige har råd til de udgifter, som dette fører med sig, og derfor stiger opsparingen i Europa år for år. Når vi sparer mere op, falder efterspørgslen, den økonomiske vækst forbliver lav, og renten står stille på nul pct.

Det er denne »kamp« mellem de kort­sigtede gode nyheder og frygten for den næste økonomiske nedtur, som vi ser udspille sig på aktiemarkedet i år. Når aktierne i årets første måneder faldt med helt op til 15 pct., var det pga. »frygten« for, at den økonomiske nedtur var startet, og når aktiemarkedet i de seneste fire måneder er steget 15 pct., så skyldes det aftagende frygt kombineret med »glæden« over de pengepolitiske initiativer.

Vækst i USA og EU

I figur 1 er vist udviklingen i detailsalget i Europa og USA. Som det fremgår, er væksten ikke til at tage fejl af. Den lave rente og de lave energipriser giver plads til en forbrugs­udvidelse, og det giver basis for en økonomisk vækst, der lige nu er omkring 2,5 pct. i USA og 1,5 pct. i Europa. Privatforbruget udgør mere end 60 pct. af den samlede efterspørgsel og BNP – og derfor kan væksten på dette niveau sagtens fortsætte i to eller tre år mere.

De europæiske renter fortsætter nedad. ECB har fastsat renten til minus 0,4 pct., og den danske nationalbank har sat sin rente til minus 0,65 pct. Samtidig har ECB påbegyndt et program med opkøb af europæiske virksomhedsobligationer.

ECB opkøber næsten alle typer af virksomhedsobligationer, også selv om renten er negativ. Som det fremgår af figur 2, har man opkøbt virksomhedsobligationer i omkring 500 forskellige virksomheder inklusive mange tyske og franske. Med andre ord svarer det til, at man køber obligationer af virksomhederne til kurs 100, modtager nul i rente og får tilbagebetalt 99 kr. efter tre års låneperiode. Det er en historisk set uhørt ekspansiv politik.

Svært for bankerne

Når renterne således er faldet til nul pct., bliver det svært at drive bankvirksomhed. Når banker modtager indlån, betales en rente på nul pct., og når bankerne låner ud til virksomheder eller boligkøb, er renten også tæt på nul pct. Det betyder, at rentemarginaler, der for få år siden var omkring fem pct., er styrtdykket. Bankernes indtjening falder og består i stadig højere grad af gebyrer og rådgivningshonorarer.

Præcis denne indtjeningsklemme er årsagen til, at bankaktierne falder. Flere bankers aktiekurs er faldet med op til 50 pct. det seneste år, og dette er en af de væsentligste grunde til, at dele af aktiemarkedet er faldet. I gennemsnit handler man i Europa bankaktier til en børskurs, der svarer til 50 pct. af deres egenkapital – se figur 3.

Så længe ECB holder renten på nul pct., vil det være svært at tjene penge på traditionel ind- og udlånsvirksomhed. Bankaktierne er derfor billige, og de skal også være billige.

Spørgsmålet er så, om ECB på lidt længere sigt kan fortsætte med de lave renter og holde hele det europæiske finansielle marked »flydende«. Det er svært at vurdere, og man kan ikke helt se bort fra, at en ny eurokrise kan opstå, når den europæiske konjunktur vender – måske omkring 2018. Hvis BNP-væksten falder, og vi får recession i Europa, vil det betyde stigende statsunderskud og dermed nye udbud af statsobligationer.

Det vil kunne svække tilliden blandt investorerne. Konsekvensen vil være, at kapitalen søger mod Tyskland, Holland, Schweiz, Danmark og Sverige, præcis som vi oplevede det i 2011.

I ECB offentliggør man statistik, der viser, hvilke lande der har overskudslikviditet i deres banksystem, og hvilke lande der har tilsvarende underskud. Dette er vist i figur 4, og det fremgår med tydelighed, at de tyske og hollandske banker har stor indstrømning af kapital, mens Italien og Spanien har udstrømning.

ECB kan håndtere meget store ubalancer, men det er bekymrende, at der i 2016 igen er tendens til udstrømning af kapital fra Sydeuropa. I Maj Invest er det et forhold, vi konstant overvåger, og det er en central indikator for den finansielle stabilitet i Europa.

For mange ældre

På lidt længere sigt vil yderligere en økonomisk udfordring ramme Europa. Demografien taler sit tydelige sprog. Befolkningen i Europa vil falde, og arbejdsudbuddet vil falde endnu mere, fordi gruppen af 15-65-årige vil udgøre en stadig mindre andel og gruppen på over 65 år en stadig større andel. Det, man ofte glemmer, er, at denne problemstilling indtil videre alene er japansk og europæisk – se figur 5. I Japan vendte udviklingen i midten af 1990erne, mens det i Europa først er i disse år, at udviklingen vender.

I Japan har konsekvensen været en økonomisk nulvækst de seneste 15 år, og i Europa kan vi risikere at blive ramt af en tilsvarende udvikling, med mindre vi hæver pensionsalderen eller på anden måde griber ind. I USA er problemet nærmest ikkeeksisterende. Den amerikanske befolkning vokser, og arbejdsstyrken vokser. Den amerikanske økonomi har på centrale områder en langt bedre balance, end vi har i Europa og Japan. I USA er den økonomiske vækst højere, efterspørgslen vokser hurtigere, arbejdsstyrken vokser, og fremvæksten af nye virksomheder sker i et langt hurtigere tempo.

Markedet rammer plet

Det er en af årsagerne til, at inflationen i USA er lidt højere end i Europa, og at renten ikke på samme måde som i Europa er blevet presset ned i negativt territorium. USA har ganske enkelt bedre langsigtede makroøkonomiske perspektiver end Europa. Dette er også årsagen til, at amerikanske aktier handler til kursniveauer, der typisk er 10-20 pct. højere end tilsvarende europæiske aktier. Det er en forskel, der har en rationel forklaring. Igen viser markedsmekanismerne og aktiemarkedet sig at kunne vurdere de økonomiske forhold med stor præcision.

Det er en af årsagerne til, at det for en almindelig investor er en god læresætning at sikre sig risikospredning i hele det globale aktiemarked. Det er en klog strategi for den langsigtede investor at have en global aktieportefølje kombineret med den mængde kvalitetsobligationer, der passer til ens temperament og risikovillighed.