God selskabsledelse skal til eftersyn

De danske anbefalinger for god selskabsledelse skal til eftersyn. Udkast til reviderede retningslinjer sendes i høring til december.

Læs mere
Fold sammen
Ifølge Komitéen for god selskabsledelse skal retningslinerne for god selskabsledelse revideres. Baggrunden er først og fremmest, at Danmark har fået en ny selskabslov, som har afsmittende virkning på anbefalingerne. Desuden har EU-Kommissionen udstedt nye henstillinger om ledelsesaflønning.

Dertil kommer, at oprettelse af bestyrelsesudvalg bliver stadig mere aktuelt - delvis som følge af krav i revisorloven om revisionsudvalg.

- De gældende anbefalinger for god selskabsledelse bør hele tiden afspejle god praksis, som ændrer sig over tid. Behovet for en opdatering af anbefalingerne for god selskabsledelse understreges af, at vi i Danmark har fået en ny selskabslov, som snart træder i kraft. Endvidere er der kommet andre regelændringer, som der skal tages højde for. Endelig er der et fortsat behov for, at virksomhederne arbejder med god selskabsledelse, idet dansk praksis ikke på alle områder er på linje med de lande, vi ønsker at sammenligne os med, siger komitéens formand, Novo Nordisks bestyrelsesformand Sten Scheibye, i en kommentar.

Komitéen, der også er kendt som Nørby-udvalget efter sin tidligere formand, arbejder videre på de anbefalinger, som allerede foreligger, og som i sin grundform stammer fra 2001. Høringsfristen bliver frem til februar 2010. Herefter venter komitéen at kunne præsentere de endelige anbefalinger i marts/april 2010.