Globale rystelser kan koste 24.000 job herhjemme

Hvis de danske eksportvirksomheder fortsætter med at tabe markedsandele, og væksten i den globale økonomi bremser op, vil det sende eksporten ned i et hul, som vil koste mange tusinde arbejdspladser, viser en ny analyse fra Dansk Industri, DI, som dog fortsat tror på, at vi klarer skærene.

Foto: DANISH SIDDIQUI.
Læs mere
Fold sammen

De mange rystelser i den globale økonomi kan blive en dyr fornøjelse for Danmark. Den danske eksport har vist svaghedstegn på det seneste, og hvis den internationale økonomi bremser helt op i år, vil det sende eksporten ned i et dybt hul, og det vil koste 24.000 arbejdspladser herhjemme.

Det viser den seneste prognose for den internationale økonomi, som Dansk Industri, DI, netop har udarbejdet. I analysen kan man se, at selv om året på mange måder er begyndt skævt og med stor usikkerhed for den globale økonomi, har DI ikke tabt modet.

DI tror som hovedscenarie på, at der kommer en bedring i økonomien på verdensplan, og det vil føre til en voksende dansk eksport både i år og til næste år. Men den spådom er samtidig forbundet med en betydelig risiko. Faren er, at den danske eksport efter en dårlig start på året, først kommer op i gear igen i sidste halvdel af 2017.

»Der er to ting, som skal ske, for at det negative scenarie for eksporten bliver en realitet. Dels skal verdensøkonomien, og specielt de lande som vi handler med, overraske negativt. De nedjusteringer af væksten, som vi har set den seneste tid, skal fortsætte. Herudover skal de danske virksomheder ikke kunne følge med konkurrenterne på eksportmarkederne,« siger vicedirektør i DI Kent Damsgaard, der fremhæver, at de danske virksomheder tabte terræn på eksportmarkederne sidste år, til trods for at virksomhedernes konkurrenceevne blev forbedret. Lønningerne her i landet er i en række år steget mindre end i udlandet.

»Sidste år mistede de danske virksomheder kunder og ordrer. Der var blandt andet tale om nogle meget store ordrer på grøn teknologi til Tyskland, der ikke længere var der. Sådan er det, fordi vi er et lille land. Vi har nogle store virksomheder, som hjemtager store ordrer, og det giver nogle udsving i eksporttallene. Vi håber på, at det kun var dét, som var problemet sidste år,« siger Kent Damsgaard.

Ingen fremgang

DI fremhæver i prognosen, at den samlede verdensøkonomi kun voksede med tre pct. sidste år. Det er den svageste vækst siden finanskrisen, og der er en række faremomenter for den globale økonomi her i det nye år.

Det drejer sig om konsekvenserne af den uhyre lave oliepris, spørgsmålet om en hård eller en blød landing for den kinensiske økonomi, politisk uro med flygtningekrisen og usikkerheden omkring de fremtidige renter i USA og Europa. Det er en række af de forhold, der har hærget de internationale aktiemarkeder de senere uge.

På den anden side tæller, at den amerikanske økonomi, der traditionelt set er den største vækstmotor internationalt, har den laveste ledighed siden finanskrisen, og at den for alvor er kommet oven på efter en række vanskelige år. DI tror på en vækst i USA på 2,4 pct i år og 2,5 pct. til næste år.

Så prangende kommer det ikke til at se ud herhjemme. Kent Damsgaard påpeger, at dansk økonomi er inde i et opsving, men det er svagt. Det mest sandsynlig er en vækst på 1,25 pct. i år, men hvis eksporten ryger ind i et kraftigt dyk, vil væksten kun blive på omkring 0,5 pct., og vi skal helst op på at have en økonomisk vækst på én pct., for at beskæftigelsen vokser, understreger Kent Damsgaard.

Cheføkonom i Dansk Erhverv Steen Bocian er enig i, at risikoen for eksporten er steget.

»Den danske eksport tabte rigtigt mange markedsandele sidste år. I andet halvår var der nærmest ikke nogen fremgang, og der var kun den indenlandske økonomi til at trække. Hvis det fortsætter i år, står vi ikke særligt stærkt i dansk økonomi. Specielt fordi det hellere går så godt på boligmarkedet længere. Vi må håbe, at nedgangen i eksporten kun er midlertidig og ikke er udtryk for nogle grundlæggende problemer,« siger Steen Bocian.

Han fremhæver, at dollaren er svækket, og det giver endnu sværere forhold for de danske virksomheder, fordi danske varer bliver dyrere i USA. Herudover er det en ulempe på en række andre af vores eksportmarkeder.

»En svagere dollar er med til at stimulere forbruget herhjemme, fordi vi får nogle billigere varer, men samlet set er det en ulempe for den danske økonomi. Vores hovedscenarie for den danske økonomi er stadig, at det ser ganske fornuftigt ud, men der en risiko for, at vi får en opbremsning i væksten, og måske så meget, at beskæftigelsen ikke vil stige,« siger Steen Bocian.