Gebyrbelagte tilsyn bevares for at skaffe lønninger til ansatte

Ordningen med gebyrbelagte tilsyn hviler i sig selv. Indtægten går til at finansiere de 45 medarbejdere, som vi fortsat

er forpligtigede til at betale løn til. Derfor kan vi først afskaffe ordningen fra 2003, siger beskæftigelsesminister

Claus Hjort Frederiksen (V).


Han er dermed meget lidt lydhør overfor Byggeriets Arbejdsgivere, Dansk Industri og regeringspartiet

Det Konservative Folkeparti, der ligefrem kalder det galimatias, at virksomheder i 12 udvalgte brancher skal betale 1.800 kr. i timen

for de gebyrbalgte tilsyn. Dog er ministeren opmærksom på, at der er en række virksomheder indenfor de 12 udvalgte

brancher, der har gjort det godt.


- Og jeg er enig i, at det ikke er rimeligt, at de skal være underlagt de gebyrbelagte

tilsyn. Det er derfor, vi afskaffer ordningen fra 2003, siger Claus Hjort Frederiksen.


I BYG finder man det uacceptabelt, at

nogle få virksomheder i de 12 brancher kommer til at betale for et gebyrbelagt tilsyn. Netop fordi regeringen skal have finansieret

lønnen til de 45 medarbejdere i Arbejdstilsynet. Afdelingsdirektør Michael H. Nielsen er bange for, at det skaber en

negativ holdning til arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet.Penge til forskel

Direktør i Arbejdstilsynet Jens Jensen

fortæller, at tilsynet skal reducere med 45 årsværker, fordi de gebyrbelagte tilsyn ophører fra næste år

- udover de fyringer, alle offentlige instanser skal igennem i Anders Foghs spareplaner.


BYG foreslår, at der i stedet

for gebyrbelagte tilsyn skal være såkaldt tilpassede tilsyn.


Her tildeles virksomheden gratis besøg og får

karakterer efter, hvor gode de er til selv at arbejde med arbejdsmiljøet. De tilpassede tilsyn er nemlig ikke så uretfærdige

og demotiverende. Til det siger Jens Jensen:


- De gebyrbelagte tilsyn er faktisk det samme, som de tilpassede tilsyn. Den eneste

forskel er betalingen. Men det, der foregår, er det samme. Vi tager en dialog med virksomhederne om, hvad der skal rettes op

på. At der er et taxameter, der kører er en politisk beslutning, og det er også en politisk beslutning, at det

skal sættes i stå næste år.Lighed for lovenDirektør Knud Sauer fra Gern Inventar A/S har

i efteråret 2001 haft Arbejdstilsynet på besøg til et tilpasset eftersyn - og alt er nu bragt i orden. Alligevel

skal virksomheden nu betale for et gebyrbelagt tilsyn. Men også i det tilfælde støtter Jens Jensen sig til, at

det er en politisk beslutning.


- Men den virksomhed slipper sandsynligvis billigere end andre, for vi må formode, at den

har tingene i orden. De kan undgå at betale for et opfølgningsbesøg. Men loven er strikket sammen, så der

tages hensyn til lighed og konkurrence mellem alle i de 12 brancher. Ingen bliver stillet bedre end andre, siger Jens Jensen.


Det

Konservative Folkeparti lægger stadig pres på beskæftigelsesministeren og kræver et møde for at finde

en løsning på, hvordan de uretfærdige begyrbelagte tilsyn kan ændres.